دعای عظیم‌الشأن دیگر

روایت است که حضرت رسول (ص) فرمود: هر کس که هر وقت این دعا را بخواند چنان باشد که ۳۶۰ حج کرده باشد و ۳۶۰ ختم قرآن کرده باشد و ۳۶۰ بنده آزاد کرده باشد و ۳۶۰ دینار صدقه داده باشد و ۳۶۰ اندوهگین را از غم رهایی بخشد. چون حضرت رسول (ص) این کلام را فرمود: جبرئیل در رسید و گفت: یا رسول الله هر بنده از بندگان خدا و هر امتی از امتان تو که این دعا را در عمر خود یکبار بخواند یا محمد (ص) به حرمت و جلال خودم قسم او را هفت چیز بدهم:

اول) فقر و درویشی را از وی بردارم

دوم) از سؤال نکیرین ایمن گردانم

سوم) از صراط بگذرد

چهارم) از مرگ مفاجاه نگاه دارم

پنجم) دوزخ را بر وی حرام گردانم

ششم) از تنگی قبر نگه دارم

هفتم) از غضب سلطان و ظالم حفظ فرمایم.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْجَلیلُ الْجَبارْ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْعَزیزُ الْغَفّارْ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْکَریمُ  الْسَتّارْ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْکَبیرُ  الْمُتَعالْ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَه اِلهاً واحِداً رَبّاض وَ شاهِداً اَحَدَاً صَمَداً رَبّاً وَ شاهِداً اَحَداً صَمَداً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَه اِلهاً واحِداً رَبّاً وَ شاهِداً اَحَدَاً صَمَداً وَ نَحْنُ لَهُ قانِتُونَ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَه اِلهاً واحِداً رَبّاً وَ شاهِداً اَحَداً صَمَداً وَ نَحْنُ لَهُ صابِرُونَ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَلَیْهِ وَ الِهِ عَلِیٌ وَلیُّ الله عَلَیهِ السلامُ اللّهُمَ اِلَیْکَ وَجّهْتُ وَجْهِی وَ اِلَیْکَ فَوَّضْتُ اَمْری وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینْ

Zugriffe: 8291