دعای روز جمعه برای بی‌نیازی

 در کتاب منتخب مصباح روایت شده از معصومین(ع) هر کس بخواند این دعا را در هر جمعه هفتادمرتبه پس به درستی که نمی‌گذرد سه جمعه مگر آن که حق‌ تعالی او را بی‌نیاز می‌گرداند از هر کس به فضل خود ان‌شاءاللّه.

بِسْم اللّهِ الرِّحْمنِ الرِّحیمْ

یا مُفِیدُ یا غَفُورُ یا وَدُودُ أغْنِنی بِحَلالِکَ عَنْ حَرامِکَ وَ بِطاعَتِکَ عَنْ مَعْصِیَتِکَ وَ بِفْضْلِکَ سِواکَ بِرَحْمَتِک یا أرْحَمَ الرَّاحِمیِنَ.

Zugriffe: 12856