سّر‌ی از اسرار در قضای حوائج

هر کس حاجتی داشته باشد بعد از دو رکعت نماز هدیه به حضرت زهرا(ع) در قنوت بخواند

اَللَّهُمَّ بَفاطِمَهَ وَ اَبیها وَ بَفاطِمَهَ وَ بَعْلِها وَ بِفاطَمَهَ وَ بَنَیها بِفاطِمَهَ وَ السَّرَّ الْمَسْتَوْدَعٍ عَلَیْها اِقْضِ حاجَتی وَ صَلَّی اللَّه عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

محال است که حاجتش روانگردد.

Zugriffe: 11400