دعا جهت طول عمر

سیّدبن طاووس به سند معتبر از جمیل‌بن‌درّاج روایت کرده است که مردی به خدمت حضرت امام‌ جعفر‌صادق(ع) آمد و گفت: ای مولای من سنّم بالا رفته است و خویشان من مردند و مونسی ندارم و می‌ترسم که مرا نیز مرگ دریابد. حضرت فرمود: که برادران مؤمن صالح برای انس‌گرفتن بهترند از اقارب و اگر درازی عمر خود و خویشان و دوستان را خواهی این دعا را بعد از هر نماز بخوان.

اَلِلَّهُمَّ صَلِ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اِنَّ رَسُولَکَ الصّادِقَ الْمُصَدَّق صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ اِلِه قالَ اِنَّکَ قُلْتَ ما تَرَدَّدْتُ فی شَیْءٍ اَنَا فاعِلُهُ کَتَرَددُّی فی قَبْضِ رُوحِ عَبْدِیَ الْمُؤمَنَ یَکْرَهُ الْمَوْتَ  وَ اَکْرَهُ مسائَتَهُ اَللّهُمَّ فَصَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ عَجَّلْ لِولِیَّکَ الْفَرَج وَالْعافِیهَ وَالنَّصْرَ وَلا تَسُئونی فی نَفْسی وَلا فی‌ اَحَدٍ مِنْ اَحَبَْتی.

روای گفت: چون بر این دعا مداومت کردم چندان عمر یافته‌ام که از زندگانی ملول شده‌ام واین دعا بسیار معتبر است.

Zugriffe: 8602