دعای بعد از هر نماز جهت خیر دنیا و آخرت

اگر می‌خواهید خیر دنیاوآخرت را جمع کنید بعد از هر نماز بخوان.

اَعُوذُ بِوَجْهِکَ الْکَرِسمِ وَ عِزَّتِکَ الَّتی لا تُرامُ وَ قُدْرِتِکَ الَّتی لا یَمْنَعُ مِنْها شَیءُ مِنْ شَرَّالْدُّنْیا وَ الاْخِرِه وُ مِنْ شَرَّالاوجاعِ کُلَّها.

Zugriffe: 6487