دعای بعد از هر نماز که انسان را وارد بهشت می‌کند

شیبهُ هُذَیل خدمت رسول اکرم(ص) آمدوگفت: مرا کلامی تعلیم فرمایید که خدا مرا به آن سود دهد و آسان باشد. فرمود: در پس هر نمازی بگوی.

اللّهُمَّ اهْدِنی مِنْ عّنْدَکَ وَ اَفِضْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ انْشُرْ مِنْ رَحْمَتِکَ وَ اَنْزِلْ عَلَیَّ مِنْ بَرَکاتَکَ.

بعد رسول خدا(ع) فرمودند: آگاه باش اگر با آن روز قیامت آید و آن را عمداً ترک نکرده باشد خدا برایش هشت در بهشت را باز نماید از هر یک که خواهد داخل شود.

Zugriffe: 16801