دعایی که در موقع بیماری باید خواند شود

در جواهر‌القرآن است هر که بیمار باشد و این دعا را در آن بیماری چهل‌مرتبه بخواند

لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظاَّلِمینَ

اگر در آن ناخوشی بمیرد ثواب شهدا را دریابد و اگر صحت یابد گناهان وی آمرزیده گردد.

Zugriffe: 4107