جهت شفای مریض از امام‌جواد(ع)

برای شفای هر مریضی دورکعت نماز حاجت توّسل به حضرت جواد‌الائمه(ع) بخواند و بعداً یکصدوچهل وشش مرتبه بگوید (ماشاءَاللّهُ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهَ اِلاّ بِاللّهِ) اگر در ساعتی که منسوب به آن حضرت است باشد بسیار مفید و ساعت آن هم را از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن مشخص داده‌اند که مورد استجابت است.

Zugriffe: 5112