دعا به جهت خوب ‌شدن درد ‌چشم

در امالی شیخ مفید از ابن‌قولویه با سند معتبر از حضرت‌صادق(ع) که پدر محمد‌جعقی در خدمت آن حضرت از چشم‌درد شکایت کرد آن حضرت فرمود: آیا تعلیم کنم تو را دعایی که کفایت نماید به مهمّات دنیوی و اخروی و مرض چشم تو. عرض کرد: بلی یابن‌رسول‌الله. فرمود: بگو بعد از نماز صبح و نماز مغرب.

اللّهُمَ إنّی اَسْئَلُکَ بِحَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَنْ تُصَلَّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فی بَصَری وَ الْبَصیرَهَ فی دینی وَ الْیَثینَ فی قَلْبی وَ الاْخلاصَ فی عَمَلی وَالسَّلامَهَ فی نَفْسی وَ السَّعَهَ فی رِزْقی وَالشُْکْرَ لَکَ اَبَداً ما أببْقَیْتَنی وَ صَلَّی اللّهُ عَلی سَیَّدِنا مُحَمَّدٍ النَّبِیَّ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلیماً.

Zugriffe: 8923