دعا به جهت خلاصی از زندان

برای نجات از حبس مجرب است این کلمات را نوشته و با خود دارد فوراً آزاد خواهد شد ان‌شاءالله.

یا مُخَلِّصَ الْلَّبَنَ مِنْ بَیْنَ فَرْثٍ وَ دَمٍ نَجِّنی مِنَ الْمَحْبَسِ بِحَقِّ عِبادِکَ الْمُخْلِص.

Zugriffe: 7986