دعا جهت خواب دیدن اموات

هرکه خواهد مرده‌ای را در خواب ببیند در وقت خواب به پهلوی راست بخوابد و سوره الشمس و الیل و جهد (قل یا ایها الکافرون) و توحید و معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هریک هفت مرتبه بخواند و بعد بگوید (اَللّهُمَّ اَرِنی فی مَنامی کَذا) یعنی هرکه را که خواهد ببیند نام برد بجای کذا و بگوید (اِجْعَلْ لی اَمْری فَرَجاً وَ مَخْرَجاً) و بخوابد هرگاه شب خواب دید فبها و الاّ در شب دیگرش باز به همین طریق عمل کند و چنانچه ندید شب سوم خواهد دید و اگر باز هم موفق نگردید تا هفت شب عمل نماید.

Zugriffe: 9890