دعایی دیگر به هنگام رفتن به بازار

امام محمدباقر(ع): هرکه در بامداد و پسین به بازار رود و چون پا در بازار گذارد بگوید:

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِها وَ خَیْرِ اَهْلِها.

Zugriffe: 4670