دعایی که در موقع جان دادن باید تلقین کنید

 

حضرت باقر(ع): هرکه از اهل خانه حضرت امیرالمؤمین علی(ع) که در حال جان‌دادن بود حضرت کلمات فرج را تلقین ایشان می‌فرمود که بخوانند و چون می‌خواندند می‌فرمود برو که دیگر بر تو ترسی نیست.

لا اِلهَ اِلاّ اللهُ الْحَلیمُ الْکَریمُ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْعَلِیُّ الْعَظیمُ سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الاَرضینَ السَّبْعِ وَ ما فیهِنَّ وَ ما بَیْنَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ.
Zugriffe: 4483