دعایی دیگر برای شخصی که در حال احتضار است

 

حضرت رسول اکرم(ص) حاضر شدند نزد شخصی که در حالت احتضار بود فرمود: بگو:

اَللّهُمَّ اغْفِرْلِیَ الْکَثیرَ مِنْ مَعْصِیَتِکَ وَ اقْبَلْ ِمنِّی الْیَسیرَ مِنْ طاعَتِکَ.
Zugriffe: 4357