دعا به جهت رفتن به حج

حضرت صادق(ع) فرمود: هر کس هزار مرتبه (لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ اِلاّ بِاللهِ) بگوید خداوند حج را روزی او گرداند و اگر اجل او نزدیک شده باشد خداوند اجلش را تأخیر اندازد تا حج را به او روزی فرماید.

Zugriffe: 5682