دعا به جهت برآمدن حاجتهای ضروری

 

حضرت صادق(ع) فرمود: هر که را بوده باشد به خدای مهربان حاجتی ضروری و بخواهد که برآورده شود بر بالای بام برآید و دو رکعت نماز بجا آورد و صد مرتبه بگوید:

 

یا جَبْرَئیلُ یا مُحَمَّد اَنْتُما کافِیایَ فَأکْفِیانی وَ اَنْتُها حافِظایَ فَاحْفِظانی وَ اَنْتُما کالِثایَ فَاکْلثانی

بر خدا واجب و حق است که کفایت کند مهم او را.
Zugriffe: 12610