دعای دیگر به جهت آمرزش از گناهان

حضرت علی(ع) می‌فرماید: هر کس این دعا را بعد از نمازها بخواند خداوند گناهان او را می‌آمرزد اگر چه به قدر شماره ستارگان آسمانها باشد و به قدر قطرات باران.

یا مَنْ لایَشْغَلُهُ سَمْع عَنْ سَمْع یا مَنْ لایُغَلِّطُهُ السَّائِلُونَ یا مَنْ لایُبْرَمُهُ الْحاحُ الْمُلِّحینَ اَذِقْنی بَرْدَ عَفْوِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ وَ حَلاوَهَ رَحْمَتِکَ.

Zugriffe: 6465