دعای ادای قرض موسی‌کاظم(ع)

مردی به خدمت امام موسی‌کاظم(ع) شکایت کرد که کار من بسته شده است و به هر کاری که متوجه می‌شوم، سود نمی‌یابم و به هر حاجت که روی نهم برآورده نمی‌شود. حضرت فرمود: بعد از نماز صبح ده مرتبه بگو:

سُبْحانَ اللهِ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ اَسْئَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ

راوی گوید: بعد از مدتی مال بسیار به دست من آمد.

Zugriffe: 6319