جهت زیاد شدن رزق

 هر روز هزار و یک بار این آیه خوانده شود بسیار فایده دارد. اللهُ لَطیفٌ بِعِبادِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ الْقَویُّ الْعَزیز

Zugriffe: 9858