۱ - سخن گفتن با علما
۲ - دیدار با رفقا(۲۸)
آدابى که دل را روشن مى کند
۱ - بسیار ((قل هو اللّه )) خواندن
۲ - کم خوردن

۳ - هم نشینى با علما
۴ - نماز شب
۵ - رفتن به مساجد براى نماز(۲۹)
آدابى که موجب نور دل مى شوند
۱ - خوردن سرکه ، به وانار
۲ - شستن سر با سدر
۳ - خضاب کردن
۴ - مسواک زدن
۵ - گفتن ((لا اله الا اللّه ))
۶ - خواندن سوره ناس
۷ - تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام )
۸ - مکرر گفتن این ذکر:
توکلت على الحى الذى لایموت و الحمداللّه الذى لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا.(۳۰)

 

Zugriffe: 4133