حداقل آن دو رکعت است که ثواب آن به آن معصومى که به زیارتش ‍ رفته اند، هدیه مى شود. وقت آن نیز بعد از داخل شدن به حرم و سلام کردن به معصوم (علیهم السلام ) یعنى بعد از زیارت او است . ناگفته نماند که تاءخیر نماز از زیارت در صورتى است که از نزدیک امام را زیارت کند؛ ولى اگر از دور و از شهر خودش بخواهد زیارت کند باید نماز را قبل از زیارت بخواند. افضل مکان ها در حرم ، بالاى سر حضرت است .
۱ - نماز زیارت حضرت رسول (صلى الله علیه و آله و سلم )
از راه دور: چهار رکعت نماز زیارت است به دو سلام . (فرقى نمى کند چه سوره اى بخواند) بعد از نماز نیز تسبیح حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام ) بگوید.(۴۶۹)
۲ - نماز زیارت ائمه بقیع علیهم السلام
شیخ طوسى در تهذیب فرمود: بعد از آن هشت رکعت نماز زیارت بخوان . یعنى براى هر امامى دو رکعت .(۴۷۰)
۳ - نماز امیرالمومنین (علیه السلام )
شش رکعت نماز به جا آور! دو رکعت آن را هدیه به امیرالمومنین (علیه السلام ) کن ! در رکعت اول بعد از حمد، سوره رحمن بخوان و در رکعت دوم سوره یس . بعد از نماز تسبیح حضرت زهرا (علیها السلام ) را بخوان ، از خدا طلب آمرزش و براى خود دعا کن . و چهار رکعت دیگر را به نیت هدیه به حضرت آدم و نوح بخوان ، سجده شکر به جا آور.(۴۷۱)
۴ - نماز بعد از زیارت عاشورا
دو رکعت است و مانند نماز صبح خوانده مى شود.

Zugriffe: 5623