۱ - رفتن به مسجد با حالت وقار و آرامش .
۲ - در وقت بیرون رفتن از خانه به قصد مسجد بگوید: بسم اللّه الذى خلقنى فهو یهدین والذى هو یطعمنى و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین والذى یمیتنى ثم یحیین والذى اءطمع اءن یغفرلى خطیئتى یوم الدین رب هب لى حکما و اءلحقنى بالصالحین واجعل لى لسان صدق فى الاخرین واجعلنى من ورثه جنه النعیم واغفر لاءبى به نام خدایى که مرا آفرید، پس ‍ مرا راهنمایى کرد و به من خوراک داد و به من آب نوشاند و چون بیمار شدم ، شفایم بخشید؛ آن که مرا بمیراند و سپس زنده ام کند و آن که طمع دارم تا گناهانم را در روز جزا بیامرزد. پروردگارا! مقامى به من ببخش و مرا به نیکان برسان و براى من زبان راستگویى در پسینیان مقرر کن ! مرا از وارثان بهشت پر از نعمت قرار بده و پدرم را بیامرز!(۴۱۴).
۳ - هنگام داخل شدن در مسجد ته کفش و چیزهایى که همراه دارد، مثل عصا و... را نگاه کند تا نجاستى به آن نباشد.(۴۱۵)
۴ - هنگام داخل شدن در مسجد، اول پاى راست را بگذارد.(۴۱۶)
۵ - هنگام داخل شدن در مسجد بگوید: بسم اللّه و بالله و من اللّه و الى اللّه و خیر الاءسماء کلها لله توکلت على اللّه و لا حول و لا قوه الا بالله اللهم صل على محمد و آل محمد وافتح لى اءبواب رحمتک و توبتک و اءغلق عنى اءبواب معصیتک واجعلنى من زوارک و عمار مساجدک و ممن یناجیک فى اللیل و النهار و من الذین هم فى صلواتهم خاشعون و ادحرعنى الشیطان الرجیم و جنود ابلیس اءجمعین به نام خدا، به ذات خدا، از خدا و به سوى خدا و بهترین نام ها همه از آن خداست . توکل مى کنم بر خدا جنبش و نیرویى نیست ، مگر به وسیله خدا. خدایا! بر محمد و آل محمد رحمت بفرست و درهاى رحمت و توبه ات را بر من بگشا و درهاى گناه را بر من ببند و مرا از زائرانت و آبادکنندگان مسجدهایت و از کسانى که تو را در شب و روز راز مى گویند و از کسانى که در نمازشان خاشع اند، قرار بده و از من شیطان رجیم و لشکر ابلیس را جمیعا بران !(۴۱۷).
۶ - قبل از نشستن در مسجد، نماز تحیت (که حداقل دو رکعت است ) بخواند؛(۴۱۸) به قصد تحیت و احترام مسجد. البته اگر نماز واجب یا مستحب دیگرى هم خوانده شود کافى است ؛(۴۱۹) حتى اگر چند دفعه هم داخل مسجد شود، مستحب است که در هر دفعه نماز تحیت بخواند، اگر چه فاصله دفعات با یکدیگر خیلى کم باشد.(۴۲۰)
۷ - مستحب است کسى که به مسجد مى رود لباس پاکیزه و قیمتى بپوشد و خود را خوش بو نماید.(۴۲۱)
۸ - موقع بیرون آمدن از مسجد، اول پاى چپ را بیرون بگذارد.(۴۲۲)
۹ - بهتر است نمازگزار از همه زودتر وارد مسجد شود و دیرتر از همه خارج شود.(۴۲۳)
۱۰ - تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن .(۴۲۴)
۱۱ - مستحب است که زن در خانه اش نماز بخواند و فضیلتش بیشتر از نماز در مسجد است ، مگر این که خود را کاملا از نامحرم حفظ کند که در این صورت بهتر است در مسجد نماز بخواند.(۴۲۵)
۱۲ - ساختن مسجد و تعمیر مسجدى که رو به خرابى باشد، مستحب است .(۴۲۶)
۱۳ - مستحب است که مسجد را بى سقف بسازند یا لااقل قسمتى از آن را بى سقف بسازند.(۴۲۷)
۱۴ - مستحب است که وضوخانه و مستراح در بیرون مسجد باشد.(۴۲۸)
۱۵ - ساختن مناره براى اذان گفتن مستحب است . (البته در کنار دیوار مسجد و متصل به آن ، نه در وسط مسجد).(۴۲۹)
۱۶ - مستحب است که مناره بلندتر از دیوار مسجد (پشت بام مسجد) ساخته نشود، بلکه مساوى با آن باشد.(۴۳۰)
۱۷ - زیاد به مسجد رفتن و رفتن به مسجدى که نمازگزار ندارد، مستحب است .(۴۳۱)
۱۸ - غذا نخوردن ، مشورت نکردن ، همسایه نشدن ، زن نگرفتن و زن ندادن به کسى که در مسجد حاضر نمى شود از مستحبات مى باشد.(۴۳۲)
مکروهات مربوط به مسجد
۱ - عبور از مسجد به عنوان محل عبور، بدون آن که در آنجا نماز بخواند.(۴۳۳)
۲ - انداختن آب بینى و دهان در مسجد.(۴۳۴)
۳ - بالا بردن مناره ها بالاتر از پشت بام مسجد.(۴۳۵)
۴ - خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچارى .(۴۳۶)
۵ - فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن ، مگر براى اذان .(۴۳۷)
۶ - خرید و فروش در مسجد.(۴۳۸)
۷ - خواندن شعرى که نصیحت و مانند آن نباشد(۴۳۹) و سخن گفتن از امور دنیا در مسجد.(۴۴۰)
۸ - طلب کردن گمشده اى در مسجد.(۴۴۱)
۹ - رفتن به مسجد براى کسى که پیاز، سیر و مانند اینها را خورده است و بوى دهانش مردم را اذیت مى کند.
۱۰ - راه دادن بچه (بچه غیر ممیز و بچه اى که اطمینان به طهارت او نیست ) و راه دادن دیوانه هم به مسجد مکروه است .(۴۴۲)
۱۱ - نقاشى چیزهایى که روح ندارد، مثل گل و بوته در مسجد.۴۳)
۱۲ - کراهت دارد موقعى که امام جماعت مشغول به نماز واجب است و یا نماز جماعت در حال اقامه یا در شرف اقامه است ، نماز تحیت خوانده شود.(۴۴۴)
۱۳ - بلند ساختن دیوار مساجد، بلندتر از معمول و عرف ، مکروه است .(۴۴۵)
۱۴ - کشتن شپش در مسجد مکروه است و اگر آن را بکشد، باید با ریختن خاک آن را دفن کند.(۴۴۶)
۱۵ - ساختن تیر و تراشیدن آن در مسجد مکروه است .(۴۴۷)
۱۶ - اگر همسایه مسجد عذرى نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.(۴۴۸)
۱۷ - قضاوت کردن در مسجد کراهت دارد. زیرا ممکن است قاضى خطا کند؛ در حالى که مسجد مکان شریفى است که سزاوار است در آن خطا واقع نشود. اما این که حضرت على (علیه السلام ) در مسجد کوفه محلى براى قضاوت داشتند به خاطر آن است که ایشان معصوم بودند و خطایى از او سر نمى زد.(۴۴۹) البته شاید هم بتوان گفت که قضاوتى مکروه است که با کشمکش ، سر و صدا، فحش و ناسزا همراه باشد یا قضاوتى مکروه است که دائمى باشد و یا قضاوتى که قاضى فقط به جهت آن به مسجد بیاید.(۴۵۰)
۱۸ - تعطیل کردن مساجد مکروه است .(۴۵۱)
ترتیب اولویت مساجد از نظر ثواب
۱ - مسجدالحرام .
۲ - مسجدالنبى در مدینه منوره .
۳ - مسجد.
۴ - مسجد بیت المقدس
۵ - مسجد جامع هر شهر.
۶ - مسجد محله .
۷ - مسجد بازار.(۴۵۲)
- خواندن نماز در حرم امامان علیهم السلام مستحب ، بلکه بهتر از مسجد است و خواندن نماز در حرم امیرالمومنین (علیه السلام ) برابر با دویست هزار نماز است .(۴۵۳)
مکان هاى مکروه براى اقامه نماز
۱ - حمام .
۲ - زمین نمک زار.
۳ - مقابل درى که باز است .
۴ - جاده ، خیابان و کوچه ؛ اگر براى کسانى که عبور مى کنند زحمت نباشد و اگر زحمت باشد، حرام است ، ولى نماز باطل نیست .
۵ - مقابل آتش و چراغ .
۶ - آشپزخانه و هر کجا که کوره آتش باشد.
۷ - مقابل چاه و چاله اى که محل بول است .
۸ - روبروى عکس و مجسمه انسان یا حیوان ، مگر آن که روى آن پرده بکشند.
۹ - جایى که عکس باشد؛ هر چند روبروى نمازگزار نباشد.
۱۰ - اطاقى که شخص جنب در آن باشد.
۱۱ - مقابل قبر، روى قبر و بین دو قبر.
۱۲ - قبرستان .(۴۵۴)
۱۳ - رختکن حمام .
۱۴ - محل ریختن زباله .
۱۵ - محل کشتن گوسفند و امثال آن .
۱۶ - جایى که در آن ادرار مى کنند؛ هر چند پشت بام باشد.
۱۷ - محلى که مخصوص نگه داشتن مسکرات است .
۱۸ - محل استراحت شتر، اسب ، قاطر، الاغ ، گاو و گوسفند.
۱۹ - روى لانه مورچه .
۲۰ - مجراى آب ؛ هر چند فعلا احتمال آمدن آب داده نشود.
۲۱ - در سرزمینى که در قرون گذشته عذاب خدا در آن جا نازل شده است .
۲۲ - روى یخ و برف .
۲۳ - آتشکده زرتشتیان ، بلکه در هر مکانى که براى افروختن آتش درست شده باشد.
۲۴ - مقابل قرآن و کتابى که باز باشد.
۲۵ - مقابل دیوارى که رطوبت مستراح در آن ظاهر شده باشد، مگر آن که آن را بپوشانند.(۴۵۵)

Zugriffe: 4508