درمان با نمک
در کتاب کافى ، هشام بن سالم ، از امام صادق (علیه السلام ) نقل مى کند که پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) به على (علیه السلام ) فرمود: ((یا على ! غذا را با نمک شروع کن و با نمک ختم نما؛ زیرا اگر کسى چنین کند، از هفتاد و دو نوع بلاء و بیمارى ، از قبیل جنون و جذام و برص ، در امان خواهد بود.))
حضرت على (علیه السلام ) فرمود: ((ابتداى غذا نمک بخورید، اگر مردم مى دانستند نمک چه خاصیتى دارد، هر آینه به جاى داروهاى مجرب دیگر، آن را انتخاب مى کردند.))
همچنین فرمود: ((اگر در سر سفره غذا نمک نباشد، ملائکه حاضر نمى شوند؛ زیرا شروع کردن غذا با نمک ، باعث صحت بدن مى شود.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((اگر کسى همراه اولین لقمه غذا، نمک بخورد، لکه هاى سیاه و سفید صورت را برطرف مى سازد(۸۴۹).))
درمان با حلیم
در کتاب کافى از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که فرمود:
امیرالمؤ منان (علیه السلام ) فرمود: ((بر شما باد! خوردن حلیم ، چرا که آدمى را به مدت چهل روز در عبادت ، با نشاط مى کند و این همان مائده اى است که بر رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) نازل شده است .))
در کتاب عده ، از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که فرمود: ((یکى از پیامبران از ضعف بدن و عدم توانایى در جماع ، به خداوند شکایت کرد. خداوند او را به خوردن حلیم فرمان داد.))
در حدیثى دیگر، آن حضرت فرمود: ((روزى رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) از درد کمر به خداوند شکایت کرد، خداوند او را به خوردن حلیم فرمان داد.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: روزى جبرئیل بر من نازل شد و مرا به خوردن حلیم دستور داد، تا این که نیرویم براى عبادت بیشتر شود و قوه باه را بیافزاید(۸۵۰).))
درمان با عسل
در کتاب ((کافى )) و ((عده )) آمده است : امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((مردم به هیچ چیز مانند عسل ، درمان نشده اند)).
از ابى الحسن (علیه السلام ) نقل شده است که فرمود: ((به هیچ بیمارى به اندازه عسل ، از چیز دیگرى شفا و درمانى ندید.))
از ابى الحسن (علیه السلام ) نقل شده است که فرمود: ((هر کسى در امور جنسى ناتوان گشت ، خوردن مخلوط عسل با شیر براى او نافع است .))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((هر کسى خواهان تقویت نیروى حافظه است ، عسل میل کند.))
همچنین ایشان در حدیثى دیگر فرمودند: ((بهترین آشامیدنیها، عسل است ، زیرا محافظ است و سردى سینه را از بین مى برد))
امام کاظم (علیه السلام ) به نقل از پدرانش ، از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) نقل مى کند و مى فرماید: ((عسل موجب شفاى هر بیمارى مى باشد، باد را مى شکند و تب بر است (۸۵۱).))
درمان با شیر
ابى الحسن اصبهانى مى گوید: نزد امام صادق (علیه السلام ) بودم ، مردمى به او عرض کرد: فدایت شوم ! در خود احساس ضعف مى نمایم . امام (علیه السلام ) فرمود: ((بر تو باد خوردن شیر! چرا که موجب رشد گوشت بدن مى شود و استخوان ها را محکم مى گرداند.))
امام باقر (علیه السلام ) فرمود: ((شیر گوسفند سیاه ، بهتر از شیر گوسفند قرمز و قهوه اى و شیر گاو قهواى بهتر از شیر گاو قرمز است .))
منافع و زیانهاى پنیر
یکى از یاران امام صادق (علیه السلام ) در کتاب کافى نقل مى کند و مى گوید: مردى از امام صادق (علیه السلام ) راجع به پنیر پرسید. ایشان فرمود: ((بیمارى زا است و هیچ خاصیت درمانى ندارد))امام همین که موقع شام شد، آن مرد بر امام صادق (علیه السلام ) وارد شد و مشاهده کرد که بر سر سفره آن گرامى پنیر وجود دارد، عرض کرد، هنگام روز، راجع به پنیر از شما سوال نمودم ، فرمودید: بیمارى آور است و فائده درمانى ندارد، اما حالا مى بینم بر سر سفره شما وجود دارد حضرت فرمود: ((در روز، زیان آور است اما هنگام شب نافع و براى قوه باه مفید مى باشد.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: اگر پنیر و گردو با هم باشند، هر کدام سود درمان کننده اى دارند. اما اگر از یکدیگر جدا شوند، هر کدام زیان و بیمارى مى آورند.))
در کتاب دعوات راوندى آمده است که امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((پنیر، غذایى خوب است ، نفس آدمى را خوشبو مى کند. غذاى خورده شده را هضم مى نماید و غذایى را که بعدا خورده مى شود، گوارا مى سازد(۸۵۲))).
درمان با سرکه
در کتاب کافى ، ذکر شده است که امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((سرکه ، باعث تقویت عقل مى شود.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) و امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: ((خانه اى که در آن سرکه باشد، فقیر نمى شود.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((سرکه انگور، جانوران شکم را نابود مى سازد و دهان را محکم مى گرداند.))
همچنین فرمود: ((سرکه ، قلب را روشن مى سازد.))
باز هم مى فرماید: ((سرکه ، لثه را محکم مى کند، جانوران داخل شکم را مى کشد و باعث تقویت عقل مى شود(۸۵۳).))
درمان با زیتون و روغن آن
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: روغن زیتون بخورید، و به بدن بمالید که از درخت مبارکى مى باشد.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((زیتون قوه باه را زیاد مى کند.)) حضرت (علیه السلام ) در جایى دیگر فرمودند: ((زیتون ، باد بدن را از بین مى برد(۸۵۴).))
درمان با جو
در کتاب مکارم ، از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که فرمود: ((غذاى رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) نان جو، حلوایش خرما و خورشتش زیتون بود.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((اگر خدا، سراغ داشته که در غذاى دیگر بیشتر از جو، شفادهندگى باشد، جو را غذاى پیامبران قرار نمى داد(۸۵۵).))
درمان با برنج
زراره مى گوید: دایه حضرت موسى بن جعفر (علیه السلام ) را مشاهده نمودم که به دهان آن حضرت برنج مى گذاشت و اصرار داشت که حتما بخورد. متاءثر شدم و به حضور امام صادق (علیه السلام )، پدر آن بزرگوار، شرفیاب گشتم ، آن گرامى فرمود: ((گمان مى کنم از رفتار دایه ابى الحسن موسى (علیه السلام )، متاءثر گشته اى ؟)) عرض کردم : ((آرى ! پدر و مادرم به فدایت .)) فرمود: ((برنج ، غذاى خوبى است . روده را باز کرده و فراخ مى سازد. بواسیر را درمان مى کند و ما بر مردمان عراق ، غبطه مى خوریم که برنج و آب سرد مى خورند؛ چرا که این دو، روده ها را فراخ کرده و بواسیر را درمان مى سازند.))
خالد بن نجیح مى گوید: از دل درد به امام صادق (علیه السلام ) شکایت نمودم . به من فرمود: ((برنج را بشور، سپس آن را در سایه ، خشک کن بعد از آن ، مقدارى بکوب ، هر روز از آن ، به اندازه اى که مى توانى بخور!))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((سرور غذاهاى دنیا و آخرت ، گوشت و برنج است .))
درمان با عدس و نخود
در کتاب کافى ، به نقل از امام رضا (علیه السلام ) آمده است : ((نخود، براى درد کمر بسیار مفید است .)) امام صادق (علیه السلام ) در کتاب کافى مى فرماید: امیرالمؤ منین على (علیه السلام ) فرمود: ((خوردن عدس ، رقت قلب مى آورد و اشک را جارى مى گرداند.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: روزى یکى ، از قساوت قلب به رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) شکایت کرد، آن گرامى فرمود: ((بر تو باد خوردن عدس ! چرا که باعث رقت قلب و جارى شدن اشک مى گردد.))
درمان با باقلا
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((خوردن باقلا، باعث جلوگیرى از پوکى استخوان ، زیادى و تقویت مغز و تولید خون مى گردد.))
همچنین فرمودند: ((باقلا را با پوستش بخورید، که باعث تقویت و دباغى معده مى شود.))
ایشان در جایى دیگر فرمودند: ((خوردن باقلا، هیچ گونه بیمارى و مرضى نمى آورد، بلکه شفا دهنده است (۸۵۶).))
درمان با انگور
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((یکى از پیامبران از غم و اندوه به خداوند شکایت کرد. خداوند سبحان به او دستور داد تا انگور بخورد.))
همچنین فرمودند: ((وقتى طوفان و باران نوح پایان یافت و جسدهاى مرده پدیدار شد، حضرت نوح (علیه السلام ) منظره را مشاهده نمود، به شدت غمگین گشت و اندوهگین گردید. در این موقع خداوند متعال به وى وحى فرمود: انگور سیاه بخور تا غم و اندوهت فرو نشیند(۸۵۷).))
درمان با انار و فواید آن
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((هر کس یک دانه انار بخورد، این دانه انار در مقابل ، شیطان وسوسه را به مدت چهل روز بیمار مى گرداند.))
عبداللّه بن سنان مى گوید: از امام صادق (علیه السلام ) شنیدم که فرمود: ((بر شما باد خوردن انار شیرین ! زیرا اگر یک دانه از آن وارد معده شود، یک بیمارى از بدن ، از بین مى رود و شیطان وسوسه را نابود مى سازد.))
در کتاب عده ، به نقل از خراسانى آمده است : ((خوردن انار شیرین ، قدرت جماع را افزوده و نوزاد را زیبا مى کند.))
صالح بن عقبه مى گوید: از امام صادق (علیه السلام ) شنیدم که مى فرمود: ((انار را با پیه آن بخورید؛ زیرا معده را دباغى کرده و ذهن آدمى را نیرو مى بخشد.))
در جایى دیگر فرمودند: ((انارى نیست ، مگر آن که در آن ، دانه اى از بهشت باشد. هر گاه دانه اى از انار افتاد و یا پرتاب شد، آن را بخورید. چنین دانه اى در هر معده اى وارد شود، قطعا آن را چهل روز نورانى خواهد ساخت و شیطان وسوسه را دور خواهد کرد.))
همچنین ایشان فرمودند: ((به کودکان خود انار بخورانید؛ زیرا موجب رشد سریع آنها مى گردد.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((هر کس هنگام خوابیدن انار بخورد، تا صبح از شر در امان است (۸۵۸).))
درمان با سیب
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((خوردن سیب ، معده را خوشبو مى سازد.))
امام کاظم (علیه السلام ) مى فرمود: ((براى سیب ، منافع زیادى وجود دارد. نافع سم ، جادو، دیوانگى و بلغم مى باشد و چیزى سریعتر از آن در درمان سود ندارد.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود که امیرالمؤ منین (علیه السلام ) فرمود: ((سیب بخورید، چرا که باعث قوى شدن معده مى شود.))
ایشان فرمودند: ((اگر مردم مى دانستند که سیب چه خواصى دارد، بیماران خود را هرگز با غیر از سیب درمان نمى کردند.))
باز هم در جایى دیگر مى فرمایند: ((به بیماران تب دار خود، سیب بدهید بخورند، که چیزى سودمندتر از سیب وجود ندارد.))
ابن بکیر مى گوید: روزى در مدینه ، خون دماغ شدم . از امام صادق (علیه السلام ) پرسیده شد که چه چیزى خون دماغ را بند مى آورد، فرمود: ((به او آب سیب بدهید.)) بعد از آن که نوشیدم ، خونریزى دماغم قطع شد. هر گاه مار یا عقرب یکى از مردم را نیش مى زد، مى فرمود: ((به او آب سیب بدهید.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) در وصیتى به حضرت على (علیه السلام ) یکى از چیزهایى را که باعث فراموشى مى شمارند، خوردن سیب ترش است .
ابى بصیر مى گوید: از امام باقر (علیه السلام ) شنیدم که مى فرمود: ((هر گاه اراده کردى که سیب بخورى ، قبل از خوردن ، آن را بو کن . اگر چنین کردى ، تمام بیماریها را از بدن تو خارج مى کند(۸۵۹)...))
درمان با به
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((هر کس یک دانه به بخورد، خداوند سبحان چهل روز حکمت را از سر زبان او جارى خواهد ساخت .))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به جعفر فرمود: ((یا جعفر! به بخور که باعث تقویت قلب است و ترسو را شجاع مى کند.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((هر کس به را ناشتا بخورد، فرزند او زیبا چهره مى شود.))
ایشان فرمودند: ((به غم و اندوه را مى زداید؛ همانگونه که دست ث عرق پیشانى را مى زداید.))
امام صادق (علیه السلام ) به نقل از پدرانش ، به نقل از امیرالمؤ منان حضرت على (علیه السلام ) فرمود: ((خوردن به ، قدرت مرد را مى افزاید و ضعف او را مى زداید.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((خوردن به ، دل را زنده و بخیل را سخاوتمند و ترسو را شجاع مى سازد.))
در جایى دیگر فرمودند: ((یا على ! هر کس سه روز ناشتا، به خورد، ذهنش ‍ صاف ، تمام وجودش سرشار از حلم و علم مى شود و از کید شیطان و سربازانش در امان خواهد ماند.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((به بخورید و به دیگران نیز هدیه کنید؛ زیرا که چشمان را روشنى مى بخشد و محبت را در قلب وارد مى کند. آن را به باردارانتان بدهید؛ چرا که موجب زیبایى فرزند مى شود.))
و در روایت دیگرى مى فرماید: ((موجب نیکو شدن اخلاق و خوى فرزندانتان مى گردد.))
امام رضا (علیه السلام ) فرمود: ((بر شما باد خوردن به ! چرا که موجب زیادى عقل مى شود.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((هر کس ناشتا به بخورد، خود و فرزندان آینده اش ، زیبا صورت مى شود(۸۶۰).))
درمان با گلابى
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((بر شما باد خوردن گلابى ! که به اذن خدا، قلب را جلا مى دهد و دردهاى بدن را آرام مى سازد.))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((خوردن گلابى ، معده را دباغى و قوى مى کند. گلابى با به ، یک خاصیت دارد که با شکم سیر خورده شود، سودش ‍ بیشتر از شکم خالى است ، هر کس دچار ناراحتى قلب شود باید از آن بخورد و جانشین غذا نیز مى باشد.))
مردى از درد قلب و گرفتگى آن به امام صادق (علیه السلام ) شکایت نمود، آن حضرت به او فرمود: ((گلابى بخور خوب مى شوى (۸۶۱).))
درمان با انجیر
امام رضا (علیه السلام ) فرمود: ((انجیر، بوى بد دهان را مى برد، استخوانها را محکم مى سازد، موجب رویش مو مى شود، درمان بیماریها است و با آن ، نیاز به دارو نیست .))
سپس افزود: ((انجیر شبیه ترین میوه به میوه هاى بهشتى مى باشد.))
امیرمومنان على (علیه السلام ) فرمود: ((خوردن انجیر، موجب نرمى مزاج مى شود و براى بادهاى قلنجى مفید است ، پس از آن به اندازه بخورید و در خوردن آن افراط نکنید.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((انجیر را به صورت تازه و خشک شده بخورید؛ چرا که باعث زیادى قوه باه و درمان بواسیر و نقرس ‍ مى گردد(۸۶۲).))
درمان با خربزه
امام رضا (علیه السلام ) فرمود: ((خوردن خربزه به صورت ناشتا، باعث فلج شدن مى گردد، پناه بر خدا.))
امیرمؤ منان (علیه السلام )، به نقل از پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((خربزه بخورید که آب آن ، رحمت است و شیرینى آن ، از شیرینى بهشت مى باشد.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((خربزه ده صفت دارد: غذا، آب ، شوینده مثانه ، سرمابر، گل خوشبو، شستشو دهنده شکم ، مقوى و زیاد کننده قدرت جماع و باطراوت کننده صورت و پوست مى باشد(۸۶۳).))
درمان با کاسنى
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((کاسنى ، سرور سبزیجات است .))
ایشان به مردى فرمود: ((بر تو باد خوردن کاسنى ! چرا که قدرت جماع و آمیزش را افزوده و جنین را نیکو مى گرداند و طبع آن گرم است و موجب مى شود فرزند در رحم مادر، پسر باشد.))
یکى از صالحین مى گوید: بعضى اوقات ، برخاستن براى اقامه نماز شب ، براى من دشوار مى شد و این امر باعث ناراحتى من شده بود. در خواب امام زمان (عج ) را دیدم که فرمود: ((بر تو باد خوردن کاسنى ! با خوردن آن ، این کار به خواست خداوند بر تو آسان مى گردد.)) خوردن آن را زیاد نمودم ، خداوند این کار را برایم آسان نمود(۸۶۴).
درمان با تره
از امام صادق (علیه السلام ) درباره تره سئوال شد، فرمود: ((آن را بخورید؛ زیرا که در آن چهار خاصیت است : بوى دهان را خوشبو مى کند، بادشکن است ، درمان کننده بواسیر و جذام نیز مى باشد(۸۶۵).))
درمان با کاهو
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((بر شما باد خوردن کاهو! زیرا که خون را صاف و پاکیزه مى گرداند.))
ایشان فرمودند: ((بر تو باد خوردن کاهو! زیرا باعث قطع شدن خونریزى مى شود.))
امیرالمؤ منین (علیه السلام )، به نقل از رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )، فرمود: ((کاهو بخور! زیرا خواب آور است و غذا را هضم مى کند(۸۶۶).))
درمان با کدو
در کتاب عده ، از امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام ) آمده است که فرمودند: ((کدو، عقل و نیروى عقلى را زیاد مى کند.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((اگر خواستید طبخ و آشپزى کنید، بیشتر کدو بخورید، زیرا که قلب محزون را شاد و مسرور مى گرداند.))
ایشان به حضرت على (علیه السلام ) فرمودند: ((کدو بخور! که هر کس ‍ بخورد، چهره اش زیبا و نیکو مى گردد. کدو، غذاى من و پیامبران قبل از من مى باشد(۸۶۷).))
درمان با هویج
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((خوردن هویج ، براى کلیه مفید و مقوى جنسى است .))
همچنین مى فرماید: ((هویج براى قلنج و بواسیر نافع مى باشد و نیز براى جماع مفید است (۸۶۸).))
درمان با شلغم
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((هیچ کس نیست ، مگر آن که در او ریشه جذام باشد، پس آن را با شلغم ذوب کنید(۸۶۹).))
همچنین شلغم ، قوه بینایى را زیاد و غرایز جنسى را تقویت و ادرار را نیز زیاد مى کند(۸۷۰).
درمان با بادنجان
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((بادنجان زیاد بخورید؛ چرا که براى طبیعت سودائى ، بسیار نافع است .))
ایشان فرمودند: ((بادنجان سرخ شده و بورانى را بخورید؛ چرا که از بیمارى جذام جلوگیرى مى کند و درمان است .))
در جایى دیگر فرمودند: ((بادنجان را زیاد بخورید، آن هم هنگام بارور شدن درخت خرما، چرا که درمان کننده هر دردى است : چهره را بشاش و نورانى ، رگها را نرم و قدرت جماع را نیز زیاد مى سازد(۸۷۱).))
درمان با پیاز و سیر
ایشان فرمودند: ((پیاز، نفس دهان را خوشبو مى کند و غم را مى زداید و نیروى جنسى را تقویت مى کند.))
ایشان فرمودند: ((پیاز، بیمارى و ناخوشى را از بین مى برد، رگها را قوى مى گرداند، قدرت پاها را بالا مى برد، نیروى جنسى را افزایش مى دهد و تب بر است .))
حضرت (علیه السلام ) در جایى دیگر مى فرماید: ((پیاز بخورید، که در آن سه خصلت است : دهان را خوشبو مى کند، لثه را محکم مى گرداند، قوه باه را زیاد مى کند و پوست صورت را شفاف مى سازد.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((اگر وارد شهر جدیدى شدید، از پیاز آن شهر بخورید که از بیمارى وبا، مصون خواهید شد.))
از امام صادق (علیه السلام ) راجع به منافع سیر، پیاز و تره سؤ ال شد، فرمود: ((خوب است خام خورده شوند.))
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((سیر بخورید، و خود را با آن درمان سازید، چرا که درمان کننده هفتاد بیمارى است .))
درمان با سیاهدانه
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((در سیاهدانه ، شفاى هر بیمارى است ، اما از آن براى تب ، سردرد، ورم چشم و درد معده و هر دردى استفاده مى کنیم و به وسیله آن از خدا شفا مى گیریم .))
درمان با گوشت کبوتر
امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمود: ((گوشت کبوتر، گوشت بابرکتى است . آن را به آدم مبتلا به یرقان ، بخورانید و بریان کنید(۸۷۲).))
درمان با خرما
پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((خرما را ناشتا بخورید که کرمهاى شکم را مى کشد(۸۷۳).))
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((زنانتان را در حاملگى خرما بدهید، تا فرزندانتان زیبا شوند(۸۷۴).))
درمان با گوشت بره
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((هر کس دچار ضعف قلب و بدن است ، باید گوشت بره با شیر بخورد.))
درمان با کشمش
پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((بر شما باد به کشمش ! که سودا را برطرف مى کند و بلغم را مى خورد و تن را سالم و اخلاق را نیکو مى کند و اعصاب را قوى کرده و ضعف و بیمارى را از بین مى برد.))
درمان با سنجد
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((سنجد، گوشت آن گوشت ، پوستش ‍ پوست و هسته اش استخوان را مى رویاند. با این حال ، کلیه ها را گرم و معده را شستشو و پاکیزه میگرداند و نگهدار انسان از بواسیر و قطره ، قطره آمدن بول است . ساقها را نیرومند و عرق جزام را ریشه کن مینماید(۸۷۵).))

Zugriffe: 6627