دعاى حواريون عيسى(ع)

حضرت عيسى در ميان بنى اسرائيل به پيامبرى برانگيخته شد. بنى اسرائيل كه مردمى بهانه گير و لجوج بودند حضرت عيسى را مى آزردند. معجزاتى كه عيسى(ع) در معرض ديد آنان قرار مى داد، آنان را بيدار نكرد و همچنان بر كفر خود اصرار مى ورزيدند.
عيسى(ع) كه بى خردى آنان را ديد در ميان مردم ندا داد:
حواريون گفتند: ما ياوران الهى هستيم، به خداوند ايمان آورديم، وگواه باش كه ما تسليم اوييم. و سپس دست به دعا برداشتند و چنين دعاكردند:
رَبَّنا ءامَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشاهِدينَ؛
بارالها، به آنچه نازل فرمودى ايمان آورديم، و پيامبرت را پيروى كرديم، پس ما را از گواهان قرارده.

Zugriffe: 4270