دعاى آنان كه به سلطه ستمگران گرفتارند

يك وظيفه اساسى و هميشگى مؤمنان اين است كه در راه خدا پيكاركنند و براى نجات مستضعفان، از چنگال حكومت كفر و ظلم تلاش كنند. چرا كه ستمگران و زورگويان براى آنان قدرتى باقى نگذاشته اند تا بتوانند از خود دفاع كنند. به همين جهت دست به دعا بر مى دارند و مى گويند:
رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ القَرْيَةِ الظالِمِ أَهْلُهاوَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً؛
بارالها، ما را از اين سرزمين ستمگران بيرون بر، خود براى ما سرپرستى قرارده، و براى ما يارى كننده و پشتيبان بفرست.

Zugriffe: 4319