دعا به جهت آرامش قلب

جهت آرامش قلب این آیه را دائم بخواند (اَلا بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلُوبِ) یعنی باشد به ذکر و یاد خدا می‌آراید قلبها را.

Zugriffe: 6685