دعا به جهت خوف از هر ظالمی

از برای ترس از ظالم و رفتن پیش سلطان دعایی است که امام جعفرصادق(ع) نزد دخول بر منصور خوانده و آن این است:

یا عُدَّتی عِنْدَ شِدَّتی وَ غَوْثْی عِنْدَکُرْبَتی أَحْرَسْنی بِعَیْنِکَ الَّتی لا تَنامُ وَ اکْنَفْنی بِرُکْنِکَ الذَّی لایُرامُ.

Zugriffe: 6981