دعا به جهت بیرون رفتن از خانه

از ابوحمزه ثمالی مروی است که روزی بر در سرای امام سجاد(ع) بودم چون آن حضرت از خانه بیرون آمد فرمود:

                           

                                         بِسْمِ اللهِ آمَنْتُ بِاللهِ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللهِ اَللّهُمَّ اِنَّ عَرْضی لَکَ.

Zugriffe: 6265