دعای دیگر به جهت رفع گرفتاری

۱۰۱ مرتبه بخواند

رَبِّ اِنّی مَسَّنِیَ الضُّرِ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمین

Zugriffe: 7698