دعا جهت انجام کاری که اگر به صلاح باشد بشود.

دو رکعت نماز می‌خوانی و بعد از نماز (۱۰۱) مرتبه بگو:

اَسْتَخیرُ اللهَ بِرَحْمَتِه خِیَرَهً فی عافِیَهٍ

جهت انجام آن کار برو اگر خدا صلاح بداند خواهد شد.

Zugriffe: 11394