۱ - خوابیدن بعد از طلوع فجر (اذان صبح ) تا طلوع آفتاب کراهت دارد.
۲ - خوابیدن بین نماز مغرب و عشا و بعد از عصر مکروه است .
۳ - خوابیدن پیش از ظهر (در وقت گرمى هوا) و بعد از نماز ظهر تا عصر (خواب قیلوله ) مستحب است .
۴ - مستحب است که انسان پیش از خوابیدن ، وضو بگیرد.
۵ - خوابیدن در حال جنابت مکروه است .
از امام على (علیه السلام ) منقول است : ((نخوابد مسلمانى در حالى که جنب باشد و نخوابد مگر با وضو. پس اگر براى غسل و وضو آب نیابد با خاک تیمم کند. زیرا روح مؤ من را در وقت خواب به آسمان مى برند و حق تعالى او را قبول مى نماید و بر او برکت مى فرستد. پس اگر اجلش رسیده باشد، او را در گنجینه هاى رحمت خود مى سپارد و اگر نرسیده است با امینان خود (ملائکه ) به بدن او برمى گرداند.))
۶ - خوابیدن در مسجد مکروه است .
۷ - تنها خوابیدن کراهت دارد.
۸ - خوابیدن در حالى که دست انسان چرب و آلوده به خوردنى باشد، کراهت دارد.
۹ - مستحب است قبل از خوابیدن به بیت الخلاء رود.
۱۰ - مستحب است که انسان بر دست راست و رو به قبله بخوابد و دست راست را زیر صورت بگذارد.
۱۱ - خوابیدن روى دست چپ و خوابیدن به رو، مکروه است . چرا که بر رو خوابیدن ، خوابیدن شیطان است . در روایت آمده است : ((هر وقت کسى را دیدید که بر رو خوابیده است او را بیدار کنید و مگذارید بر آن حال بخوابد.))
۱۲ - مستحب است که انسان قبل از خواب ادعیه اى که از ائمه رسیده است را بخواند.
۱۳ - خواندن سوره ((توحید)) و ((کافرون )) پیش از خواب ، مستحب است .
۱۴ - خواندن سوره هاى ((یس ))، ((واقعه )) و خواندن ((آیه الکرسى )) قبل از خواب ، مستحب است .
۱۵ - گفتن تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام ) هنگام خواب استحباب دارد.
۱۶ - مستحب است که هنگام خواب سوره ((تکاثر)) خوانده شود.
۱۷ - کسى که در وقت خوابیدن این آیه را بخواند، هر وقت از شب که بخواهد، بیدار مى شود: قل انما اءنا بشر مثلکم یوحى الى انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه احدا(۷۴۵).

Zugriffe: 5761