۱ - نماز براى شفا از هر بیمارى
سه روز را روزه بدار و در روز سوم ، نزدیک ظهر غسل کن و به درگاه حق برو، خرقه اى نظیف با خود بردار و چهار رکعت نماز بخوان . هر چه خواهى از قرآن در آن قرائت کن و تا مى توانى شکسته دل باش . پس از نماز نیز لباس ‍ خود را در آور و خرقه را بپوش و گونه راست را بر زمین بگذار و بگو: یا واحد یا ماجد یا کریم یا حنان یا قریب یا مجیب یا ارحم الراحمین صل على محمد و آله واکشف ما بى من ضر و معزه و البسنى العافیه فى الدنیا و الاخراه و امنن على بتمام النعمه و اذهب ما بى فانه قد آذانى و غمنى .
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((...بر این دعا مداومت کن که خدا شفایت بخشد)).(۶۰۰)
۲ - نماز براى رفع تب
دو رکعت است و مانند نماز صبح مى باشد. صورت راست را بر زمین گذارده و ده بار بگوید: یا فاطمه بنت محمد استشفع بک الى اللّه فیما نزل بى ؛ اى فاطمه دختر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم )! از این عارضه تو را نزد خدا شفیع قرار مى دهم و از تو شفاعت مى جویم .(۶۰۱)
۳ - نماز براى رفع بیمارى چشم
دو رکعت است . بعد از نماز بگو: یا اللّه یا رحمن یا رحیم یا سمیع الدعوات یا معطى الخیرات اعطنى خیر الدنیا و خیر الاخره و قنى شر الدنیا و شر الاخره و اذهب عنى ما اجد فقد عاظنى الامر و احزننى .(۶۰۲)
۴ - نماز براى رفع نابینائى
دو رکعت است ؛ پس از نماز بگو: اللهم انى اءسئلک و اءرغب الیک اتوجه الیک بنبیک نبى الرحمه یا محمد انى اتوجه بک الى اللّه ربى و ربک اءن یرد على بصرى .(۶۰۳)
۵ - نماز درد گردن
دو رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد یک بار و سوره زلزلت سه بار خوانده مى شود.
۶ - نماز درد سینه
چهار رکعت مى باشد؛ در هر رکعت ، حمد یک بار و در رکعت اول ، سوره انشراح یک بار و در رکعت دوم ، سوره توحید را سه بار بخوان و در رکعت سوم سوره والضحى یک بار و در رکعت چهارم آیه یعلم خائنه الاعین و ما تخفى الصدور خوانده شود(۶۰۴)(۶۰۵)
۷ - نماز درد سر
دو رکعت است که در هر رکعت ، حمد یک بار و توحید سه مرتبه و این آیه را: قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الراس شیبا و لم اءکن بدعائک رب شقیا(۶۰۶) بخوان .(۶۰۷)
۸ - نماز درد پا
دو رکعت است ، در هر رکعت ، یک بار حمد و آیه ((آمن الرسول )) را بخواند.(۶۰۸)
مجموعه اى دیگر از نمازهاى مستحبى
۱ - نماز طلب باران (استسقا)
استسقا به معنى طلب باران و آبیارى از خداوند است . مستحب است که این نماز در هنگام کم شدن آب چاهها و چشمه ها و نباریدن باران ، خوانده شود. این نماز دو رکعت مى باشد و مانند نماز عیدین است (عید فطر و عید قربان ). در هر رکعت ، یک حمد و یک سوره توحید و در رکعت اول ، پنج مرتبه تکبیر و در رکعت دوم چهار تکبیر دارد. پس از هر تکبیر در هر رکعت ، یک قنوت است . بهتر است در قنوت دعایى خوانده شود که طلب باران در آن است .(۶۰۹)
مستحبات نماز استسقا
۱ - بلند خواندن حمد و سوره .
۲ - مستحب است که سوره اعلى در رکعت اول و سوره شمس در رکعت دوم خوانده شود.
۳ - مستحب است که نماز را بعد از گرفتن سه روز روزه ، بخوانند یعنى امام امر کند مردم را که سه روز روزه بگیرند و آنگاه به صحرا روند براى نماز، به این نحو که روز اول روزه ، شنبه و آخرش دوشنبه باشد و یا روز اول چهارشنبه و آخرش جمعه باشد.
۴ - مستحب است که نماز باران ، پس از توبه مردم از گناهان به سوى خدا و بعد از تطهیر اخلاق خود از صفات پست نفسانى باشد.
۵ - بیرون رفتن امام جماعت همراه با نمازگزار به صحرا، در نهایت وقار و آرامش و خشوع و حالت نیاز و انتخاب جایى تمیز براى نماز، و داشتن حالتى نیازمندانه و ترحم انگیز مثلا پا برهنه بودن ، مستحب مى باشد.
۶ - مستحب است که منبر را با خود به صحرا ببرند.
۷ - مستحب است که مؤ ذن ها همراه مردم باشند.
۸ - مستحب است که پیران و کودکان و چهارپایان را نیز با خود ببرند.
۹ - مستحب است که بچه ها را از مادرانشان جدا سازند تا گریه ها و ضجه ها زیاد شود و سبب نزول رحمت گردد.
۱۰ - مستحب است که پیشنماز، بعد از نماز، رداى خود را دگرگون سازد، یعنى قسمت راست را به سمت چپ و سمت چپ را به راست بگرداند و با صداى بلند صد مرتبه تکبیر به طرف راست و صد بار تسبیح به سمت چپ بگوید. همچنین صد بار حمد و شکر خدا بگوید، مردم نیز همصدا با او ذکر بگویند و آنگاه دعا کند، مردم هم دعا کنند و آمین بگویند و بسیار ناله و تضرع نمایند.
۱۱ - بهتر است در دعاها، از آنچه از امامان معصوم علیهم السلام نقل شده استفاده شود، از جمله دعاى نوزده در صحیفه سجادیه .
۱۲ - مستحب است که دعاى حضرت على (علیه السلام ) در مورد باران را بخوانند.
۱۳ - چنانچه بعد از خواندن نماز با آن همه مقدمات ، دعاى ایشان مستجاب شد و باران بارید و سیراب شدند، پس مطلوب حاصل است ؛ اگر در استجابت دعا تاءخیر افتاد و باران نبارید، دوباره و سه باره به صحرا برگردند و نماز بخوانند و از رحمت خداوند ماءیوس نشوند چون براى پیغمبران گذشته همه چنین اتفاقى افتاده که در بار اول باران نباریده و بار دوم یا سوم باریده است .(۶۱۰)
۱۴ - بهتر است که نماز باران در وقت نماز عید (یعنى از طلوع خورشید تا ظهر) خوانده شود.(۶۱۱)
۱۵ - مستحب است که علاوه بر دگرگون کردن عبا، قسمت بالاى عبا را پایین و پایین را بالا قرار دهد و نیز وارونه بپوشد.(۶۱۲)
۲ - نماز دیدن پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) در خواب
دو رکعت است و بعد از نماز عشا به هر سوره اى که بخواهد، بخواند. سپس ‍ صد بار بگوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم یا نور النور یا مدبر الامور بلغ منى روح محمد و ارواح آل محمد تحیه و سلاما.(۶۱۳)
۳ - نماز براى آمرزش گناهان
دو رکعت مى باشد؛ در هر رکعت ، شصت مرتبه سوره توحید را بخواند.(۶۱۴)
۴ - نماز اموات
امام صادق (علیه السلام ) هر شب براى فرزندش و هر روز براى پدر و مادر خود، دو رکعت نماز مى گذارد؛ در رکعت اول ، سوره قدر و در رکعت دوم ، سوره کوثر مى خواندند.(۶۱۵)
۵ - نماز وحشت
مستحب است که در شب اول قبر، دو رکعت نماز وحشت براى میت بخوانند؛ در رکعت اول ، سوره حمد و آیه الکرسى و در رکعت دوم ، بعد از حمد، ده مرتبه سوره قدر را بخواند. بعد از سلام نماز نیز بگوید: اللهم صل على محمد و آل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان . به جاى کلمه فلان ، اسم میت را بگوید.(۶۱۶)
۶ - نماز رفع عذاب قبر و روز قیامت
کسى که روز اول رجب ، ده رکعت نماز بخواند و در هر رکعت ، یک مرتبه حمد و سه مرتبه توحید بخواند از فتنه قبر و عذاب روز قیامت محفوظ مى ماند. در شب اول رجب نیز بعد از نماز مغرب ، بیست رکعت به حمد و توحید خواندن براى رفع عذاب قبر نافع است .
۷ - نماز دیگر در رفع عذاب قبر
شیخ طوسى در مصباح متهجد از حضرت رسول (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت کرده است که هر کسى که در شب جمعه دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت ، یک مرتبه حمد و پانزده مرتبه سوره زلزلت قرائت کند حق تعالى او را از عذاب و از هوسهاى روز قیامت ایمن گرداند.
۸ - چند نماز دیگر در رفع عذاب قبر
الف ) سى رکعت مى باشد که در شب نیمه رجب مى خوانند؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و توحید ده مرتبه قرائت مى شود.
ب ) در شب شانزدهم و هفدهم رجب نیز به همین ترتیب عمل مى شود.
ج ) در شب اول شعبان صد رکعت به حمد و توحید بخواند و بعد از نماز، پنجاه مرتبه توحید بخواند.
د) در شب بیست و چهارم شعبان دو رکعت نماز به جا آورد؛ در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره نصر را ده مرتبه بخواند.
ه ) روز نیمه رجب ، پنجاه رکعت ، به حمد، توحید، فلق و ناس بخواند.
و) صد رکعت نماز در شب عاشورا بخواند.(۶۱۷)
۹ - نماز لباس نو
امیرالمومنین (علیه السلام ) فرمود: ((هر گاه خداوند به مؤ منى ، جامه تازه بپوشاند، سپس وضو گیرد و دو رکعت نماز و در آن حمد، آیه الکرسى ، توحید و قدر بخواند و بعد از نماز حمد کند خداى را، که او را پوشانید و در نزد مردم زینت داد. سپس گوید: ((لا حول و لا قوه الا بالله )) در آن جامه گناه نمى کند و به هر نخى که باشد، فرشته اى براى تقدیس مى کند و برایش ‍ آمرزش خواهد و بر او ترحم کند)).(۶۱۸)
۱۰ - نماز انتخاب همسر
حضرت رضا (علیه السلام ) فرمود: ((هر گاه که خواستى ازدواج کنى ، از خدا خیر بخواه ؛ سپس اقدام کن . دو رکعت نماز بگذار و دست ها را به درگاه خدا بردار و بگو: خداوندا! من در اندیشه زناشویى ام ، همسرى برایم فراهم کن که از نظر اندام و اخلاق ، پاکدامن ، نگهدار مال و آبروى شوهر و از نظر زیبایى و فرزندآورى سرآمد زنان باشد)).(۶۱۹)
۱۱ - نماز زفاف
از حضرت امام باقر (علیه السلام ) منقول است که چون عروس را نزد تو بیاورند، بگو که پیش از آن وضو بسازد و تو هم وضو بساز و دو رکعت نماز بخوان و بگو که او نیز دو رکعت نماز بگذارد؛ پس حمد الهى بگو و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست .(۶۲۰)
۱۲ - نماز شکر
نمازى است که در وقت حاصل شدن نعمت یا دفع بلا و مرض خوانده شود. امام صادق (علیه السلام ) فرمود: چون خداوند به تو نعمتى دهد یا از تو نعمتى را دفع نماید، دو رکعت نماز بخوان و در رکوع و سجود اول (بعد از ذکر) مى گویى : ((الحمد لله شکرا شکرا و حمدا)) و در رکوع و سجود دوم مى گویى الحمد لله الذى استجاب دعائى و اءعطانى مسئلتى بعد دعاى على بن الحسین (علیه السلام ) را از صحیفه بخوان .(۶۲۱)
۱۳ - نماز باطل کردن سحر
بر ظرف پاک ، به زعفران بنویسد: اعوذ بکلمات اللّه و اءسمائه کلها عامه من شر الساعه و الهامه و العین و من شر حاسد اذا حسد با حمد و توحید و معوذتین (ناس و فلق ) و سه آیه از اول سوره بقره و آیه اللهم اله واحد... تا... یعقلون و آیه الکرسى و ((آمن الرسول ...)) تا آخر سوره و ده آیه از اول سوره آل عمران و ده آیه از اول سوره نساء و مائده و انعام و اعراف و آیه سخره و آیه قال موسى ماجئتم به السحر ان اللّه سیبطله و الق ما فى یمینک تلقف ما صنعوا و دو آیه از اول سوره صافات را بنویسد. سه بار نیز بشوید و با آب آن وضو سازد و سه کف از آن بر روى و جسم بمالد و دو رکعت نماز بخواند و جهت سحر (و امراض ) شفا بطلبد.(۶۲۲)
۱۴ - نماز رفع خصومت
میان کسى از اهل مدینه و دیگرى خصومت خطرناکى واقع شد. وى خدمت امام صادق (علیه السلام ) آمد و آن را بیان کرد حضرت فرمود: فردا هر گاه بخواهى بین و قبر و منبر، دو رکعت یا چهار رکعت نماز بخوان و اگر خواهى در خانه ات بخوان و از خدا بخواه کمک کند و بر اول مسکینى که دیدى ، چیز نفیسى تصدیق بنما. آن مرد گوید: چنان کردم و حاجتم برآورده شد و خدا زمین مرا به من رد کرد.
۱۵ - نماز رفع عسرت و سختى
چون کسى را سختى اى روى دهد که ناامید شود، ثلث آخر شب (جمعه بهتر است ) با وضوى کامل دو رکعت نماز به جا آورد، بعد هفتاد بار بخواند: یا اءبصر الناضرین یا اءسرع الحاسبین یا اءسمع السامعین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین . سپس دست ها را برداشته و حاجات خودش را از قاضى الحاجات بخواهد که ان شاء اللّه برآورده مى شود.(۶۲۳)
۱۶ - نماز قضاى دین
در تاریکى شب دو رکعت نماز بخوان . در رکعت اول ، حمد و آیه الکرسى و در رکعت دوم ، حمد و آخر سوره حشر را بخوان ؛ لو اءنزلنا هذا القرآن على جبل لراءیته خاشعا پس قرآن مجید را روى سر خود بگذار و بگو بحق هذا القرآن و بحق من اءرسلته به و بحق کل مؤ من مدحته فیه و بحقک علیهم فلا احد اءعرف بحقک منک و سپس ده مرتبه بگو ((بک یا اللّه ))، ده مرتبه بگو: ((یا محمد))، ده مرتبه ((یا على ))، و ده مرتبه ((یا فاطمه )) ده مرتبه ((یا حسن )) ده مرتبه ((یا حسین )) ده مرتبه ((یا على بن الحسین )) ده مرتبه ((یا محمد بن على )) ده مرتبه ((یا جعفر بن محمد)) ده مرتبه ((یا موسى بن جعفر)) ده مرتبه ((یا على بن موسى )) ده مرتبه ((یا محمد بن على )) ده مرتبه ((یا على بن محمد)) ده مرتبه ((یا حسن بن على )) ده مرتبه ((بالحجه )) بگو. پس حاجت خود را بطلب .(۶۲۴)
۱۷ - نماز وصیت
حضرت رسول (صلى الله علیه و آله و سلم ) به آن وصیت فرموده است و دو رکعت مى باشد؛ بین نماز مغرب و عشا خوانده مى شود. در رکعت اول ، حمد و سیزده مرتبه سوره زلزلت و در رکعت دوم ، حمد و پانزده مرتبه سوره توحید را بخوانند.(۶۲۵)
۱۸ - نماز تحیت مسجد
دو رکعت است و مثل نماز صبح مى باشد، و براى احترام به مسجد خوانده مى شود.
۱۹ - نماز هنگام سفر
دو رکعت است . بعد از نماز دعایى هم که پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) آن را توصیه کرده اند بخواند: اللهم انى استودعک نفسى و اهلى و مالى و ذریتى و دنیایى و آخرتى و امانتى و خاتمه عملى ؛ خدایا! من و عیال و فرزندان و دنیا و آخرت و عاقبت امرم را به تو مى سپارم و تو از آنها مواظبت و نگهدارى بفرما!))(۶۲۶)
در کتاب عوارف المعارف روایت شده است : ((چون رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) از سفر مراجعت مى فرمود ابتدا داخل مسجد مى شد و دو رکعت نماز مى خواند، سپس به خانه تشریف مى برد)).(۶۲۷)
۲۰ - نماز نوروز
چهار رکعت است ؛ یعنى هر دو رکعت به یک سلام خوانده مى شود. در رکعت اول بعد از حمد، ده مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد، ده مرتبه سوره کافرون و در رکعت سوم بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید و در رکعت چهارم بعد از حمد، ده مرتبه سوره فلق و ناس را بخوان .(۶۲۸)
۲۱ - نماز استخاره
استخاره اى که به واسطه شش تکه کاغذ انجام مى گیرد. چون اراده کارى کردى ، تمامى شش کاغذ را آماده کن . در سه تکه از آن بنویس : بسم اللّه الرحمن الرحیم خیره من اللّه العزیز الحکیم لفلان بن فلان افعل ... در سه تکه دگر نیز همان دعا را مى نویسى و به جاى ((افعل ))، ((لا تفعل )) بنویس . سپس آن کاغذها را زیر سجاده خود بگذار و دو رکعت نماز بخوان . بعد از فارغ شدن از نماز، سجده کن و در سجده صد مرتبه بگو: ((اءستخیر اللّه برحمته خیره فى عافیه )) پس سر از سجده بردار و نشسته بگو اللهم خرلى فى جمیع امورى فى یسر منک و عافیه پس دست مى زنى به کاغذها و آنها را به هم مخلوط مى کنى و یکى ، یکى بیرون مى آورى . اگر سه ((افعل )) پشت سر هم بیرون آمد، آن عمل مورد نظر را به جا مى آورى . و اگر سه ((لا تفعل )) بیرون آمد به جا نیاور و اگر یکى ((افعل )) بیرون آمد و دیگرى ((لا تفعل )) پنج رقعه بیرون بیاور و به آن نگاه کن . هر گاه سه ((افعل )) و دو ((لا تفعل )) آمد عمل را انجام بده و اگر به عکس است ، انجام نده .(۶۲۹)
ساعات خوب استخاره
روز یکشنبه از صبح تا ظهر و از عصر تا مغرب .
روز دوشنبه تا طلوع آفتاب و از نهار تا ظهر و از ظهر تا عشا.
روز سه شنبه از نهار ظهر تا عصر و از عصر تا عشا.
روز چهارشنبه تا ظهر و از عصر تا عشا.
روز پنج شنبه تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عشا.
روز جمعه تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عصر.
روز شنبه تا نهار و از ظهر تا عصر، نیکو است .(۶۳۰)
۲۲ - نماز براى انجام کار
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: هر گاه قصد کارى دارى دو رکعت نماز بخوان ، سپس حمد و ثناى خدا را نما و صلوات بفرست و بگو: اللهم ان کان هذا الامر خیرا لى فى دینى و دنیاى فیسره لى و ان کان على غیر ذلک فاصرفه عنى ؛ خداوندا! اگر این کار براى دین و دنیاى من خیر است ، برایم میسر کن ، وگرنه آن را از من دور کن !(۶۳۱)

۲۳ - نماز استغفار
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((چون روزى ات کم شود و کارت به پراکندگى گراید، حاجتت را به درگاه حق ببر و نماز استغفار را ترک مکن . نماز استغفار دو رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد و سوره قدر را بخوان و بعد از قرائت پانزده بار بگو: ((استغفر اللّه )) و بعد به رکوع که رفتى آن را ده بار بگو و مثل نماز جعفر، نماز را تمام کن که همه کارهایت - ان شاء اللّه - به اصلاح آید!)).(۶۳۲)
۲۴ - نماز توبه
اول غسل کن و وضو بگیر و چهار رکعت نماز بخوان . در هر رکعت ، یک مرتبه حمد، سه مرتبه سوره توحید و یک مرتبه معوذتین (فلق و ناس ) را بخوان و بعد از نماز، هفتاد مرتبه استغفار و ختم به : لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم بکن و بعد از بگو: یا عزیز یا غفار اغفرلى ذنوبى و ذنوب جمیع المؤ منین و المؤ منات فان لایغفر الذنوب الا انت پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: نیست هیچ بنده اى از امت من که این عمل را انجام دهد، مگر اینکه منادى از آسمان ندا کند: اى بنده خدا عملت را از سر بگیر که توبه تو مقبول است و گناه تو آمرزیده شده است ! فرشته دیگر صدا کند از زیر عرش ، اى بنده ! مبارک باد بر تو و اهل تو و ذریه تو. دیگرى صدا کند دشمنان تو از تو راضى خواهند شد در روز قیامت . و دیگرى صدا کند که اى بنده ما با ایمان مى میرى و دین از تو گرفته نخواهد شد و قبر تو گشاده و منور خواهد شد. دیگرى صدا کند که اى بنده پدر و مادر تو از تو خشنود خواهند شد اگر چه غضبناک بوده باشند و پدر و مادر و ذریه تو بخشیده خواهند شد و خودت در دنیا و آخرت در وسعت روزى خواهى بود. حضرت جبرئیل (علیه السلام ) ندا مى کند: من وقت مرگت با ملک الموت مى آیم و به تو مهربانى مى کنم . صدمه نمى زند به تو اثر مرگ و روح تو به آسانى از بدنت خارج مى شود. عرض کردند: یا رسول اللّه ! اگر کسى این عمل را در غیر ذى القعده به جا آورد، چطور مى شود؟ فرمود: همان طور است که وصف کردم و فرمودند: این کلمات را جبرئیل در معراج به من یاد داد.(۶۳۳)
۲۵ - نماز استغاثه به حضرت فاطمه (علیها السلام )
روایت شده است که هر گاه حاجتى دارى ، دو رکعت نماز به جا آور و پس از سلام ، سه مرتبه تکبیر بگو و پس از تسبیحات حضرت فاطمه (علیها السلام ) به سجده برو، یکصد مرتبه بگو: یا مولاتى یا فاطمه اءغیثینى و جانب راست صورت را بر زمین بگذار و صد مرتبه همان را تکرار کن . باز هم به سجده برو و صد مرتبه بگو و حاجت خود را یاد کن ، که به خواست خداوند حاجتت برآورده مى شود.(۶۳۴)
۲۶ - نماز استغاثه
وقتى خواستى بخوابى ، نزد خود ظرف آب تمیزى بگذار و رویش را بپوشان و هنگامى که براى نماز شب بیدار شدى ، سه جرعه از آن بنوش و با بقیه آن وضو بگیر و رو به قبله ، اذان و اقامه بگو و دو رکعت نماز به هر سوره اى که خواهى ، بخوان . در رکوع و بعد از آن و در سجده اول و بعد از آن و در سجده دوم و بعد از آن ، در هر یک بیست و پنج مرتبه بگو: یا غیاث المستغیثین . در رکعت دوم نیز مثل رکعت اول ، آن را انجام بده و بعد از سلام رو به آسمان کن و سى مرتبه بگو: من العبد الذلیل الى المولى الجلیل . سپس حاجتت را بخواه که برآورده مى شود، ان شاء اللّه .(۶۳۵)
۲۷ - نماز براى حاجت خیلى مهم
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((چون حاجت مهمى داشتى ، سه روز پشت سر هم روزه بگیر؛ چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه . در روز جمعه غسل کرده لباس نو بپوش و به بالاترین اتاق هاى خانه برو و دو رکعت نماز بخوان . پس دست به آسمان بردار و بگو: خداوندا! به درگاه تو روى نیاز آورده ام ، چون مى دانم که تو یگانه و بى نیازى و جز تو کسى بر حاجت من توانایى ندارد!))(۶۳۶)
۲۸ - نماز براى طلب عفو
هر گاه در خود احساس سستى و بى میلى (به عبادت ) پیدا کردى ، نماز عفو بخوان و آن دو رکعت است ؛ در هر رکعت ، یک بار حمد و یک بار سوره قدر بخوان بعد از آن پانزده بار بگو: ((رب عفوک رب عفوک )). در رکوع نیز همین را ده بار بگو و نماز خود را مانند جعفر تمام کن .(۶۳۷)
۲۹ - نماز براى رفع وسوسه
از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که بر هیچ مؤ منى چهل روز نمى گذرد، مگر این که گرفتار وسوسه مى شود؛ پس دو رکعت نماز خوانده و از آن به خدا پناه برد. حضرت آدم (علیه السلام ) به خداوند از حدیث نفس ‍ شکایت کرد، جبرئیل نازل شد و گفت : ((لا حول و لا قوه الا بالله )) آدم (علیه السلام ) آن را گفت و حدیث نفس از او برطرف شد و این اصل نزول جمله ((لا حول و لا قوه الا بالله )) است .
۳۰ - نماز رفع غم و هم
از حضرت امام رضا (علیه السلام ) روایت شده است که دو رکعت نماز بخوان و در هر رکعت بعد از حمد، سیزده بار سوره قدر را بخوان . چون فارغ شدى سجده کن و بگو: اللهم یا فارج الهم و کاشف الغم و مجیب دعوه المضطرین و رحمن الدنیا و رحیم الاخره صل على محمد و آل محمد وارحمنى رحمه تطفى بها عنى غضبک و سخطک و تغنینى بها غما سواک . بعد گونه راست را بر زمین بچسبان و بگو: یا مذل کل جبار عنید و یا معز کل ذلیل و حقک قد بلغ المجهود منى فى اءمر کذا ففرج عنى . پس گونه چپ را به زمین چسبانده و بگو مانند آن را، بعد به سجود برگرد و مانند آن را بگو، خداوند غم او را فرج دهد و حاجت او را روا کند.(۶۳۸)
۳۱ - نماز یارى خواستن
از امام صادق (علیه السلام ) حدیث است که هر وقت خواهى وضوى کامل بگیر و دو رکعت نماز بخوان و بعد از گونه هایت را بر زمین بنه و چند مرتبه بگو: ((یا رباه )) که نفست تمام شود و بعد بگو: ((اى آن که عاد و ثمود را هلاک کردى و پیش از آن قوم نوح را که راه ظلم و طغیان سپردند و مؤ تکفه را که به راه هوى و هوس رفتند، نابود ساختى و عذاب آنها را فرا گرفت ! اگر فلان کس در این کارى که با من کرد نسبت به من ظالم است مهلتش را سر آور و درباره او حکمى به کار ببر! اى اءقرب الاقربین !))(۶۳۹)
۳۲ - نماز براى ازدیاد روزى
از نبى اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت شده است که دو رکعت نماز بخوان ، در رکعت اول ، سوره حمد یک بار، سوره کوثر سه بار و در رکعت دوم ، حمد یک بار و معوذتین هر کدام سه بار خوانده شود.(۶۴۰)
۳۳ - نماز طلب فرزند
از امیرالمؤ منین (علیه السلام ) نقل است که اگر از خدا فرزند مى خواهى ، وضوى کاملى بگیر و دو رکعت نماز خوب بخوان و بعد از آن به سجده برو و هفتاد و یک بار ((استغفر اللّه )) بگو! سپس با همسرت آمیزش کن و بگو: ((خداوندا! فرزندى به من بده که نام پیغمبر تو محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) را بر او نهم !)) خداوند به او فرزندى خواهد داد.(۶۴۱)
۳۴ - نماز پدر براى فرزند
چهار رکعت مى باشد که در رکعت اول ، سوره حمد یک بار و ده بار بگوید: ((ربنا واجعلنا مسلمین ...))؛ خداوندا! مرا تسلیم خود قرار بده و از ذریه ما امتى مسلمان پدید آور و مناسک به بنما و توبه ما را بپذیر که تو، بخشنده و مهربانى !))(۶۴۲)
در رکعت دوم نیز یک حمد و ده بار: رب اجعلنى مقیم الصلوه و من ذریتى ربنا و تقبل دعاه ربنا اغفر و لوالدى و للمؤ منین یوم یقوم الحساب (۶۴۳) خوانده مى شود.
در رکعت سوم ، حمد یک بار خوانده و سپس ده بار گفته مى شود: ربنا هب لنا من اءزواجنا و ذریاتنا قره اءعین واجعلنا للمتقین اماما.(۶۴۴)
همچنین در رکعت چهارم ، یک حمد خوانده و ده بار گفته مى شود: ((رب اءوزعنى )) خداوندا توفیقم ده که نعمتهایى را که به من و والدینم داده اى شکرگزارى کنم و عمل صالحى که موجب خشنودى تو باشد به جا آورم ، ذریه مرا به اصلاح آور! من به تو باز مى گردم و من از مسلمین مى باشم .
بعد از سلام نماز ده بار آیه ۷۴ از سوره فرقان باید خوانده شود.(۶۴۵)
۳۵ - نماز فرزند براى والدین
دو رکعت است ؛ در رکعت اول ، یک حمد و ده بار: رب اغفرلى و لوالدى للمؤ منین یوم یقوم الحساب و در رکعت دوم حمد و ده بار: رب اغفرلى و لوالدى و لمن دخل بیتى مومنا و للمؤ منین و المؤ منات (۶۴۶) بخوان . بعد از سلام نیز ده بار بگو: ((رب ارحمهما کمار بیانى صغیرا)).(۶۴۷)(۶۴۸)
۳۶ - نماز گرسنه
از امام صادق (علیه السلام ) روایت است که گرسنه دو رکعت نماز بخواند و بگوید: ((رب اءطعمنى فانى جامع )). خداوند بى درنگ اطعامش مى کند. از آن حضرت نقل است که پشت سر مؤ من دعا کردن ، روزى را جلب و بلا را رفع مى کند.(۶۴۹)
۳۷ - نماز زیادى حافظه
از امام صادق (علیه السلام ) روایت است که سوره حمد و آیه الکرسى و نیز سوره هاى قدر، یس ، واقعه ، حشر، تبارک و توحید را با زعفران بنویس ، بعد با آب زمزم ، باران یا آب تمیز بشوى ؛ بعد دو مثقال کندر و ده مثقال عسل در آن بریز و آن را شب در زیر آسمان بگذار و بر روى ظرف آن سرپوش آهنى بگذار. سپس در آخر شب دو رکعت نماز بخوان ، در هر رکعت ، پنجاه بار حمد و توحید بخوان و پس از نماز آن را بنوش که براى حافظه بسیار مفید و مجرب است . ان شاء اللّه تعالى .
۳۸ - نماز براى حفظ قرآن
در شب یا روز جمعه چهار رکعت ، نماز بگزار و در رکعت اول ، حمد و سوره یس و در رکعت دوم ، سوره دخان و در رکعت سوم ، سوره سجده و در رکعت چهارم ، سوره تبارک را بخوان ؛ بعد از سلام ، خدا را حمد و ثنا بگو و بر محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) و آل او درود بفرست و صد بار براى مؤ منان استغفار کن و بعد بگو: ((خداوندا! مرا براى همیشه از گناهان حفظ کن و بازدار از این که خود را در کارهاى بیهوده به رنج افکنم !))
۳۹ - نماز براى پیدا شدن گمشده
دو رکعت مى باشد؛ بعد از نماز دستها را به آسمان بردار و بگو: یا عالم الغیب و السائر یا مطاع یا سلیم یا اللّه یا اللّه یا اللّه یاهازم الاحزاب لمحمد یا کائد فرعون لموسى یا منجى عیسى من اءیدى الظلمه یا مخلص قوم نوح من القرى یا راحم عبده یعقوب یا کاشف ضر اءیوب یا منجى ذى النون من الظلمات یا فاعل کل خیر یاهادیا الى کل خیر یا آمرا بکل خیر.... پس بر محمد و آلش درود فرست .(۶۵۰)
۴۰ - نماز براى پیدا شدن مرکب
دو رکعت است ؛ بعد از نماز بگو: ((خداوندا! تو که گمشده را باز مى گردانى و از گمراهى به هدایت مى آورى ، گمشده ام را به من بازگردان که آن از احسان توست )).(۶۵۱)

Zugriffe: 3874