نمازهاى مشترک هر ماه
۱ - نماز شب اول هر ماه :
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره انعام خوانده مى شود.(۴۸۴)
۲ - نماز روز اول هر ماه :
مستحب است که در روز اول هر ماهى ، نماز خوانده شود. وقت آن از اول صبح تا مغرب بوده و آن دو رکعت است . در رکعت اول بعد از حمد، سى مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، سى مرتبه سوره قدر بخواند. بعد از نماز نیز هر مقدارى که مى تواند صدقه بدهد. با این عمل ، سلامتى آن ماه را براى خویش خریده است .(۴۸۵)
نمازهاى ماه رجب
فضیلت ماه رجب :
نبى گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود رجب ماه بزرگ خداست و ماهى در فضیلت و حرمت به آن نمى رسد، جنگ و مبارزه با کافران در این ماه حرام است . همچنین اضافه نمود: رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است .(۴۸۶)
امام کاظم (علیه السلام ) فرمود: رجب نام نهرى در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر مى باشد؛ هر کسى یک ماه رجب را روزه بدارد، از آن نهر بیاشامد.(۴۸۷)
۱ - نماز در هر شب ماه رجب :
دو رکعت است ؛ نمازگزار باید بعد از حمد، سه مرتبه سوره کافرون و یک مرتبه سوره توحید بخواند و چون سلام داد دست ها را بلند کند و بگوید: لا اله الا اللّه وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شیى قدیر و الیه المصیر و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم لا حول و لا قوه الا بالله اللهم صل على محمد النبى الامى و آله
و دست ها را به صورت خود بکشد. ثواب این نماز، ثواب شصت حج و شصت عمره مى باشد.(۴۸۸)
۲ - نماز اولین شب جمعه رجب :
اولین شب جمعه این ماه ((لیله الرغائب )) نام دارد که داراى فضیلت بسیارى است . دستور این نماز چنین است : روز پنج شنبه را روزه گرفته و بین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز دو رکعتى به ترتیب زیر خوانده شود:
الف ) در هر رکعت بعد از حمد، سه مرتبه سوره قدر و سیزده مرتبه سوره اخلاص خوانده شود.
ب ) بعد از نمازها گفته شود: اللهم صل على محمد النبى الامى و آله .
ج ) پس سجده کرده و هفتاد مرتبه گفته شود: سبوح قدوس رب الملائکه و الروح سپس از سجده برخاسته و قرائت شود: رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلى العظیم .
د) بار دیگر به سجده رفته و هفتاد مرتبه ذکر گردد: سبوح قدوس رب الملائکه و الروح و در خاتمه نیازمندیهاى خود از خداوند طلب شود.(۴۸۹)
۳ -نماز در روز جمعه رجب :
از رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) آمده است : کسى که چهار رکعت نماز بخواند و ما بین ظهر و عصر جمعه ، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه ، آیه الکرسى هفت مرتبه و سوره توحید پنج مرتبه و بعد از نماز ده مرتبه بگوید: استغفر اللّه الذى لا اله الا هو و اءساءله التوبه بنویسد براى او خداى تعالى هر روز هزار حسنه تا بمیرد و عطا مى فرماید خدا به او به اندازه هر آیه که قرائت کرده شهرى در بهشت از یاقوت سرخ و به هر حرفى قصرى در بهشت از در سفید و تزویج مى فرماید خداى تعالى به او حورالعین ، و راضى مى شود از او به رضایى که سختى و غضبى بعد از او نباشد و نوشته مى شود از عبادت کنندگان و ختم عمرش به سعادت و مغفرت است .(۴۹۰)
۴ - نماز در روز اول رجب :
نماز حضرت سلمان که رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به او فرمود: این نماز را بخوان ! که ده رکعت است و به صورت پنج نماز دو رکعتى و به شرح زیر خوانده مى شود:
الف ) در هر رکعت بعد از حمد، سه بار سوره اخلاص و سه بار سوره کافرون را بخواند.
ب ) بعد از هر دو رکعت دستها را بلند کرده و این دعا را بخواند: لا اله الا اللّه وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شیى قدیر.
ج ) سپس بگوید: اللهم لا مانع لما اءعطیت و لا معطى لما منعت و لا ینفع ذا الجد منک الجد. پس دست ها را روى خود بکشد.(۴۹۱)
۵ - نماز یک شب در رجب :
از رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت شده که فرمود: هر کس ‍ در یک شب از ماه رجب دو رکعت نماز، و در این دو رکعت صد مرتبه سوره توحید را بخواند، ثواب آن این است که صد سال روزه گرفته است در راه خدا و عطا کند خدا به او صد قصر در بهشت و در هر قصرى در جوار یکى از پیغمبران علیهم السلام .(۴۹۲)
نماز شب هاى ماه رجب
۱ - نماز شب اول :
بعد از نماز مغرب ، بیست رکعت به جا آورد؛ هر دو رکعت به یک سلام . و در هر رکعت سوره حمد و توحید یک مرتبه خوانده شود.(۴۹۳)
۲ - نماز شب دوم :
ده رکعت است و در هر رکعت حمد و سوره کافرون را یک مرتبه بخواند.(۴۹۴)
۳ - نماز شب سوم :
ده رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و سوره نصر را پنج مرتبه بخواند. کسى که این نماز را بخواند بنا مى کند خدا براى او قصرى در بهشت که عرض و طولش هفت مرتبه از دنیا وسیع تر است و ندا مى کند یک منادى از آسمان ، که بشارت باد دوست خدا را به کرامت عظیمى و رفاقت نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین .(۴۹۵)
۴ - نماز شب چهارم :
صد رکعت است : یعنى پنجاه نماز دو رکعتى ، در هر رکعت اول ، بعد از حمد سوره فلق و در هر رکعت دوم بعد از حمد، سوره ناس یک مرتبه خوانده مى شود.
۵ - نماز شب پنجم :
شش رکعت است ؛ حمد یک مرتبه و سوره توحید بیست و پنج مرتبه ذکر مى گردد. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: کسى که این نماز را به جا آورد خدا به او عطا مى کند ثواب چهل پیغمبر و چهل شهید و مى گذرد بر صراط مثل برق درخشنده بر یک اسبى از نور.
۶ - نماز شب ششم :
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، آیه الکرسى را هفت مرتبه ، بخواند.
۷ - نماز شب هفتم :
چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید، ناس و فلق هر یک سه مرتبه و بعد از نماز ده مرتبه صلوات و ده مرتبه تسبیحات اربعه قرائت مى شود.
۸ - نماز شب هشتم :
بیست رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره فلق و ناس هر یک سه مرتبه بخواند.
۹ - نماز شب نهم :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره تکاثر قرائت مى گردد.(۴۹۶)
۱۰ - نماز شب دهم :
دوازده رکعت است و بعد از نماز مغرب خوانده مى شود. و باید بعد از حمد، سه مرتبه سوره توحید بخواند.(۴۹۷)
۱۱ - نماز شب یازدهم :
دوازده رکعت است ؛ که باید حمد یک مرتبه و دوازده مرتبه آیه الکرسى ذکر شود.
۱۲ - نماز شب دوازدهم :
دو رکعت است و حمد یک مرتبه ، آیه ((آمن الرسول )) تا آخر سوره بقره ، که این دو آیه را باید ده مرتبه در هر رکعت بخواند.
۱۳ - نماز شب سیزدهم (شب ولادت حضرت على (علیه السلام )
ده رکعت است ؛ در هر رکعت اول بعد از حمد، سوره عادیات و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره تکاثر را بخواند. (پنج تا دو رکعت ). پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: بیامرزد خدا گناهانش را، و اگر عاق والدین بوده باشد راضى مى شود خداوند سبحان از او، در قبر منکر و نکیر نزدیکش نمى آیند و نمى ترسانند او را، و مى گذرد بر صراط مثل برق جهنده ، و نامه عملش را به دست راستش مى دهند و سنگین مى شود میزانش ، و عطا کرده مى شود در جنت فردوس هزار شهر.
۱۴ - نماز دیگر شب سیزدهم :
دو رکعت است و در هر یک بعد از حمد، سوره یس و ملک و اخلاص ‍ خوانده شود.(۴۹۸)
۱۵ - نماز شب چهاردهم :
سى رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و آیه آخر سوره کهف ، یعنى ((قل انما اءنا بشر مثلکم )) را تا آخر سوره بخواند.(۴۹۹)
۱۶ - نماز شب پانزدهم :
دوازده رکعت است ؛ بعد از حمد، هر سوره اى که خواستى بخوان و وقتى که از نماز فارغ شدى ، سوره حمد را یک مرتبه و سوره فلق ، ناس و توحید و آیه الکرسى ، هر یک را چهار مرتبه بخوان و بعد از تسبیحات اربعه ، چهار مرتبه بگو: اللّه اللّه ربى لا اشرک به شیئا ما شاء اللّه لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم .(۵۰۰)
۱۷ - نماز روز پانزدهم :
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به سلمان فرمود: ده رکعت ، در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و سوره توحید و کافرون هر یک را سه مرتبه بخوان . وقتى که سلام نماز را دادى ، دست ها را به سوى آسمان بلند کن و بگو:لا اله الا اللّه وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شیى قدیر الها واحدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا. پس دست ها را به صورتت بکش .(۵۰۱)
۱۸ - نماز شب شانزدهم :
سى رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را ده مرتبه بخوان .(۵۰۲)
۱۹ - نماز شب هفدهم :
مثل شب قبل ، سى رکعت است ، در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید را بخوان .(۵۰۳)
۲۰ - نماز شب هجدهم :
دو رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید، فلق و ناس هر یک را، ده مرتبه بخوان .(۵۰۴)
۲۱ - نماز شب نوزدهم :
چهار رکعت مى باشد و بعد از حمد، پانزده مرتبه آیه الکرسى و پانزده مرتبه سوره توحید را بخوان .(۵۰۵)
۲۲ - نماز شب بیستم :
دو رکعت است و بعد از حمد در هر رکعت سوره قدر را بخوان .
۲۳ - نماز شب بیست و یکم :
شش رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره کوثر و ده مرتبه سوره توحید را بخوان .(۵۰۶)

۲۴ - نماز شب بیست و دوم :
هشت رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره کافرون را بخوان و بعد از فارغ شدن از نماز، ده مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و ده مرتبه استغفار کن .
در روایت براى این نماز، ثواب هفتاد پیغمبر منظور شده است .(۵۰۷)
۲۵ - نماز شب بیست و سوم :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره ((والضحى )) را بخوان .
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: خداوند به کسى که این نماز را به جا آورد به عدد هر حرف و مؤ منى درجه در بهشت عطا مى فرماید و عطا مى کند خدا به او ثواب هفتاد حج و ثواب کسى که هزار مریض را عیادت کرده باشد و ثواب کسى که هزار حاجت مسلمى را برآورده باشد.(۵۰۸)
۲۶ - نماز شب بیست و چهارم :
چهل رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، آیه ((آمن الرسول بما انزل الیه )) و سوره توحید را یک مرتبه بخوان .
پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: خداى تعالى براى او هزار حسنه قرار دهد و محو مى کند از او هزار سیئه و مرتفع مى شود از براى او هزار درجه و از آسمان هزار ملک نازل مى شود که دست هاى خود را بلند کرده و صلوات مى فرستند بر او، و خدا سلامتى دنیا و آخرت را روزى او مى کند و مثل این است که درک کرده باشد شب قدر را.
۲۷ - نماز شب بیست و سوم :
بیست رکعت است ؛ بین نماز مغرب و عشا. در هر رکعت بعد از حمد، آیه ((آمن الرسول )) و سوره توحید را یک بار بخوان .(۵۰۹)
۲۸ - نماز شب بیست و ششم :
دوازده رکعت است . بعد از حمد، چهل مرتبه و بنا به روایتى چهار مرتبه سوره توحید را بخوان .
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ملائکه با او مصاحفه مى کنند و کسى را که ملائکه با او مصافحه کنند، ایمن است از ماندن بر صراط و حساب و میزان .(۵۱۰)
۲۹ - نماز شب بیست و هفتم (شب بعثت پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم )):
دوازده رکعت است ؛ در هر رکعت حمد و معوذتین (ناس و فلق ) و توحید را چهار مرتبه بخوان و بعد از نماز چهار مرتبه بگو: لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و الحمد لله و سبحان اللّه و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم . پس دعا کن به هر چه بخواهى .(۵۱۱)
۳۰ - نماز روز بیست و هفتم :
دوازده رکعت مى باشد و در هر رکعت ، حمد و هر سوره که بخواهد، بخواند و بعد از فارغ شدن از دوازده رکعت ، سوره حمد را و سوره توحید، فلق و ناس هر یک را چهار مرتبه بخواند و بگوید: لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم .
و چهار مرتبه بگوید: ((اللّه اللّه ربى لا اشرک به شیئا)) و چهار مرتبه بگوید: ((لا اشرک بربى احدا)).(۵۱۲)
۳۱ - نماز شب بیست و هشتم :
دوازده رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره اعلى و ده مرتبه سوره قدر را بخواند و بعد از اتمام رکعات ، صد مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد و صد مرتبه استغفار کند. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: هر کسى که این نماز را به جا آورد، خدا از براى او ثواب عبادت ملائکه را مى نویسد.(۵۱۳)
۳۲ - نماز شب بیست و نهم :
مانند نماز شب بیست و هشتم مى باشد.
۳۳ - نماز شب سى ام
ده رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را ده مرتبه بخوان . رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: کسى که این نماز را به جا آورد، عطا مى کند خدا به او در جنت فردوس ، هفت شهر را و از قبرش در حالى که صورتش مثل ماه شب چهارده است خارج مى شود و مى گذرد بر صراط، مثل برق خاطف و از آتش نجات مى یابد.
نماز دیگر شب سى ام ، همان نماز حضرت سلمان است .(۵۱۴)
نماز ماه شعبان
فضیلت ماه شعبان :
این ماه بسیار شریف و منسوب به حضرت پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) است . آن حضرت این ماه را روزه مى داشت و متصل به ماه رمضان مى کرد. شعبان ماه من است . امیرالمومنین (علیه السلام ) مى فرمود: هر کس ‍ شعبان را روزه بدارد براى محبت پیغمبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیکش سازد و به کرامت خود در روز قیامت ، و بهشت را بر او واجب گرداند.(۵۱۵)
اعمال این ماه زیاد است ؛ از جمله نماز در روز و شب ماه شعبان .
نماز در هر پنج شنبه از ماه شعبان :
دو رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید خوانده مى شود و نمازگزار باید بعد از سلام ، صد بار صلوات بفرستد.(۵۱۶)
نماز شب هاى ماه شعبان
۱ - نماز شب اول :
دوازده رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پانزده مرتبه سوره توحید خوانده مى شود. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: خدا عطا مى فرماید به او ثواب دوازده هزار شهید، و براى او ثواب عبادت دوازده سال را مى نویسد، و خارج مى شود از گناهان ، مثل روزى که از مادر متولد شده است .(۵۱۷)
۲ - نماز شب دوم :
پنجاه رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و معوذین یک مرتبه خوانده مى شود.
۳ - نماز شب سوم :
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.
۴ - نماز شب چهارم :
چهل رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره توحید قرائت مى شود. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: هر کسى که این نماز به جا آورد، مى نویسد خدا براى او به هر رکعتى ، ثواب هزار هزار (یک میلیون ) سال عبادت و براى او بنا مى کند به هر سوره ، هزار هزار (یک میلیون ) شهر و به او ثواب هزار هزار (یک میلیون ) شهید را عطا مى فرماید.(۵۱۸)
۵ - نماز شب پنجم :
دو رکعت مى باشد و در هر رکعت بعد از حمد، پانصد مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز هفتاد مرتبه صلوات فرستاده مى شود.(۵۱۹)
۶ - نماز شب ششم :
چهار رکعت مى باشد که در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.(۵۲۰)
۷ - نماز شب هفتم :
دو رکعت است و در رکعت اول بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، صد مرتبه آیه الکرسى قرائت مى شود.(۵۲۱)
۸ - نماز شب هشتم :
دو رکعت مى باشد؛ در رکعت اول بعد از حمد، آیه ((آمن الرسول )) تا آخر سوره پنج مرتبه و پانزده مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، آیه آخر سوره کهف یک مرتبه و پانزده مرتبه سوره توحید ذکر مى گردد.
۹ - نماز شب دهم :
چهار رکعت است ؛ و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره نصر خوانده مى شود. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: کسى که این نماز را به جا آورد، البته حرام مى کند خدا جسد او را بر آتش و به او به هر آیه ، ثواب دوازده شهید از شهداى بدر را و ثواب علما عطا مى کند.
۱۰ - نماز شب دهم :
چهار رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، آیه الکرسى یک مرتبه و سوره کوثر نیز سه مرتبه قرائت مى شود. ثواب این نماز صد هزار حسنه ، صد هزار درجه بالا رفتن ، صد هزار در براى او باز شدن ، و آمرزیدن پدر و خود و همسایگانش مى باشد.(۵۲۲)
۱۱ - نماز شب یازدهم :
هشت رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره کافرون قرائت مى گردد. خداوند به این شخص به هر رکعتى ، باغى از باغهاى بهشت را عطا مى کند.(۵۲۳)
۱۲ - نماز شب دوازدهم :
دوازده رکعت مى باشد که در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره تکاثر خوانده مى شود. ثواب این نماز، آمرزش چهل ساله گناهان او و بلند شدن چهل درجه براى او و استغفار چهل هزار ملک براى او و ثواب کسى که شب قدر را درک کرده باشد مى باشد.
۱۳ - نماز شب سیزدهم :
دو رکعت مى باشد و در هر رکعت بعد از حمد، سوره ((والتین )) یک مرتبه خوانده مى شود.
۱۴ - نماز شب چهاردهم :
چهار رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره والعصر تکرار مى گردد. ثواب این نماز، ثواب نمازگزاران از زمان آدم تا روز قیامت و برانگیخته شدن او در حالى که صورتش از خورشید و ماه نورانى تر مى باشد و موجب آمرزش او مى گردد.(۵۲۴)
۱۵ - نماز شب پانزدهم (شب میلاد امام زمان (عج )):
چهار رکعت است و ما بین نماز مغرب و عشا و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه توحید (به روایتى یازده مرتبه ) خوانده مى شود. بعد از نماز ده مرتبه گفته مى شود: ((یا رب اغفرلنا)) و نیز ده مرتبه ((یا رب ارحمنا)) و باز ده مرتبه ((یا رب تب علینا)) و بیست و یک مرتبه سوره توحید و سپس ‍ مى گویند: سبحان الذى یحیى و الموتى و یمیت الاحیاء و هو على کل شیى قدیر. در پایان نیز ده مرتبه ذکر مى شود: استجاب اللّه له و قضى حوائجه فى الدنیا و الاخره و اعطاه اللّه کتابه بیمینه و کان فى حفظ اللّه الى قابل .(۵۲۵)
۱۶ - نماز شب شانزدهم :
دو رکعت مى باشد و در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه آیه الکرسى و پانزده مرتبه سوره توحید قرائت مى گردد. که ثوابش ، بناى هزار قصر در بهشت است .(۵۲۶)
۱۷ - نماز شب هفدهم :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، هفتاد و یک مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز، هفتاد مرتبه استغفار مى گردد.(۵۲۷)
۱۸ - نماز شب هجدهم :
ده رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره توحید ذکر مى گردد.(۵۲۸)
۱۹ - نماز شب نوزدهم :
دو رکعت مى باشد و بعد از حمد، پنج مرتبه آیه ((قل اللهم مالک الملک ))(۵۲۹) قرائت مى شود. از ثواب هاى این نماز، خارج شدن والدین مى باشد از آتش ، اگر در آتش باشند.(۵۳۰)
۲۰ - نماز شب بیستم :
چهار رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پانزده مرتبه سوره نصر خوانده مى شود. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: کسى که این نماز را بخواند قسم را آنچنان کسى که مرا بر حق به پیغمبرى مبعوث کرد! خارج نمى شود از دنیا تا مرا در خواب ببیند و مى بیند جایگاه خود را در بهشت و باکرام البرره محشور مى شود.(۵۳۱)
۲۱ - نماز شب بیست و یکم :
هشت رکعت مى باشد و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و معوذتین (ناس و فلق ) یک مرتبه ذکر مى گردد.(۵۳۲)
۲۲ - نماز شب بیست و دوم :
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره کافرون و توحید، پانزده مرتبه خوانده مى شود.(۵۳۳)
۲۳ - نماز شب بیست و سوم :
سى رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره زلزلت قرائت مى شود.
۲۴ - نماز شب بیست و چهارم :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره نصر خوانده مى شود.
۲۵ - نماز شب بیست و پنجم :
ده رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره تکاثر خوانده مى شود. ثواب این نماز، ثواب هفتاد پیغمبر است .(۵۳۴)
۲۶ - نماز شب بیست و ششم :
ده رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه آیه ((آمن الرسول ))قرائت مى گردد. خداوند به این شخص در روز قیامت ، شش نور عطا مى کند.(۵۳۵)
۲۷ - نماز شب بیست و هفتم :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره اعلى را خوانده مى شود.(۵۳۶)
۲۸ - نماز شب بیست و هشتم :
چهار رکعت مى باشد و در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره توحید، ناس و فلق قرائت مى شود.(۵۳۷)
۲۹ - نماز شب بیست و نهم :
ده رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره تکاثر، ده مرتبه معوذتین (ناس و فلق ) و ده مرتبه سوره توحید خوانده مى شود. از ثواب این نماز، گذشتن از صراط مثل برق است .
۳۰ - نماز شب سى ام :
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره اعلى خوانده و بعد از سلام ، صد مرتبه صلوات فرستاده مى شود. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: قسم به آنچنان کسى که مرا به حق به پیغمبرى مبعوث کرد! به درستى که بلند مى کند خدا براى او هزار هزار (یک میلیون ) شهر در جنت النعیم و اگر جمع شوند اهل آسمانها و زمین که ثوابش را شمارش کنند، نتوانند و بر مى آورد براى او هزار حاجت .(۵۳۸)
نمازهاى ماه مبارک رمضان
فضیلت ماه مبارک رمضان :
رمضان ماه خدا، ماه اسلام و تسلیم ، طهارت و پاکیزگى ، آزمایش و تصفیه ناخالصیها و ماه قیام براى خداست .(۵۳۹)
اعمال ماه رمضان فراوان است . یکى از اعمال این ماه نماز است . از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده است که هزار رکعت نماز در تمام ماه مبارک رمضان وارد شده است .(۵۴۰)
۱ - نماز شب اول ماه رمضان :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد و سوره انعام خوانده مى شود.(۵۴۱)
۲ - نماز اول ماه :
دو رکعت است که کیفیت آن در ماه رجب بیان شد.(۵۴۲)
۳ - نماز هر شب ماه رمضان :
دو رکعت مى باشد که در هر رکعت آن ؛ پس از حمد، سه مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از سلام گفته مى شود: سبحان من هو حفیظ لایفعل ، سبحان من هو رحیم لایعجل ، سبحان من هو قائم لایسهو سبحان من هو دائم لایلهو پس از آن تسبیحات چهارگانه ، هفت مرتبه خوانده مى شود: سبحان اللّه و الحمدلله و لا اله الا اللّه اللّه اکبر و سپس گفته مى شود: سبحانک سبحانک سبحانک یا عظیم غفرلى الذنب العظیم . پس ده مرتبه بر پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) و آل محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) صلوات فرستاده مى شود.
ثواب این نماز، آمرزش هفتاد هزار گناه است .(۵۴۳)
۴ - نماز روز اول ماه :
دو رکعت است ؛ در رکعت اول ، سوره حمد و فتح و در رکعت دوم ، سوره حمد و یک سوره دلخواه خوانده مى شود.(۵۴۴)
۵ - نماز شب هاى قدر:
دو رکعت مى باشد، مانند نماز صبح . با این تفاوت که در هر رکعت ، بعد از حمد، هفت مرتبه سوره توحید قرائت و پس از سلام نماز، هفتاد مرتبه ذکر مى شود: ((استغفر اللّه و اتوب الیه )).(۵۴۵)
۶ - نماز دیگر شب هاى قدر:
صد رکعت است و مى توان به جاى این صد رکعت ، شش روز از نمازهاى قضاى خود را به جا آورد؛ به این ترتیب که از ظهر روز اول شروع نموده و در عشاى روز ششم ختم کرد.(۵۴۶)
۷ - هزار رکعت در تمام شب هاى ماه رمضان :
به این نحو که از شب اول تا شب بیستم ، در هر شب بیست رکعت (ده تا دو رکعت مثل نماز صبح ) هر دو رکعت به یک سلام . از شب بیست و یکم تا آخر ماه هر شب سى رکعت به همان روش خوانده شود. همچنین در هر یک از شب هاى احیاء (نوزدهم ، بیست و یکم و بیست و سوم ) صد رکعت به ترتیب مذکور به جا آورده شود.(۵۴۷)
نمازهاى شب هاى ماه رمضان
تمام این نمازها دو رکعت ، دو رکعت ، خوانده مى شوند.
۱ - نماز شب اول :
چهار رکعت است و در هر رکعت یک مرتبه حمد و پانزده مرتبه سوره توحید خوانده شود.(۵۴۸)
۲ - نماز روز اول :
دو رکعت مى باشد که در رکعت اول ، سوره حمد و فتح و در رکعت دوم ، سوره حمد و سوره اى دلخواه قرائت مى شود.(۵۴۹)
۳ - نماز شب دوم :
چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره قدر خوانده مى شود.(۵۵۰)
۴ - نماز شب سوم :
دو رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید ذکر مى شود.
۵ - نماز شب چهارم :
هشت رکعت است ؛ که در هر رکعتى بعد از حمد، بیست مرتبه سوره قدر خوانده مى شود.
۶ - نماز شب پنجم :
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از سلام صد مرتبه صلوات فرستاده مى شود.
۷ - نماز شب ششم :
چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره تبارک قرائت مى گردد.
۸ - نماز شب هفتم :
چهار رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، سیزده مرتبه سوره قدر قرائت مى شود.
۹ - نماز شب هشتم :
دو رکعت مى باشد و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز هزار مرتبه ((سبحان اللّه )) گفته مى شود.
۱۰ - نماز شب نهم :
شش رکعت است و بین نماز مغرب و عشا خوانده مى شود. در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه آیه الکرسى قرائت و بعد از نماز، پنجاه مرتبه صلوات فرستاده مى شود.(۵۵۱)
۱۱ - نماز شب دهم :
بیست رکعت مى باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سى مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.(۵۵۲)
۱۲ - نماز شب یازدهم :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره کوثر قرائت مى گردد.
۱۳ - نماز شب دوازدهم :
هشت رکعت مى باشد که در هر رکعت بعد از حمد، سى مرتبه سوره قدر ذکر مى شود.(۵۵۳)
۱۴ - نماز شب سیزدهم :
چهار رکعت مى باشد و در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده مى شود. ثواب این نماز، عبور از صراط مثل برق است .(۵۵۴)
۱۵ - نماز شب چهاردهم :
شش رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، سى مرتبه سوره زلزلت قرائت مى گردد. حضرت على (علیه السلام ) فرمود: هر کس این نماز را بخواند، خداى تعالى جان کندن و سؤ ال منکر و نکیر را براى او آسان گرداند.(۵۵۵)
۱۶ - نماز شب پانزدهم :
چهار رکعت است ؛ در دو رکعت اول بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید و در دو رکعت دوم ، بعد از حمد، پنجاه مرتبه توحید خوانده مى شود.(۵۵۶)
۱۷ - نماز شب شانزدهم :
دوازده رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، دوازده مرتبه سوره تکاثر قرائت مى شود.(۵۵۷)
۱۸ - نماز شب هفدهم :
دو رکعت مى باشد؛ در رکعت اول بعد از حمد، یک مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از سلام صد مرتبه ((لا اله الا اللّه )) گفته مى شود. ثواب این نماز، هزار هزار (یک میلیون ) حج و هزار جهاد است .
۱۹ - نماز شب هجدهم :
چهار رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره کوثر خوانده مى شود.(۵۵۸)
۲۰ - نماز شب نوزدهم :
پنجاه رکعت مى باشد که در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره زلزلت قرائت مى شود. (بنا به قولى یک مرتبه خوانده مى شود).(۵۵۹)
۲۱ - نماز شب بیستم :
هشت رکعت مى باشد؛ در هر رکعتى بعد از حمد، سوره اى دلخواه یک مرتبه خوانده مى شود.
۲۲ - نماز شب بیست و یکم :
مثل شب بیستم عمل مى شود.(۵۶۰)
۲۳ - نماز شب بیست و دوم :
مانند شب بیستم است .(۵۶۱)
۲۴ - نماز شب بیست و سوم :
همانند شب بیستم مى باشد.(۵۶۲)
۲۵ - نماز شب بیست و چهارم :
مانند نماز شب بیستم مى باشد.(۵۶۳)
۲۶ - نماز شب بیست و پنجم :
هشت رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.
۲۷ - نماز شب بیست و ششم :
هشت رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد یک سوره دلخواه قرائت مى گردد.(۵۶۴)
۲۸ - نماز شب بیست و هفتم :
چهار رکعت مى باشد که در هر رکعت بعد از حمد، سوره تبارک و در صورت عدم حفظ این سوره ، بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.(۵۶۵)
۲۹ - نماز شب بیست و هشتم :
شش رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه آیه الکرسى و ده مرتبه سوره کوثر و ده مرتبه سوره توحید خوانده و صلوات فرستاده مى شود. (بنابر قولى صد مرتبه صلوات فرستاده مى شود).(۵۶۶)
۳۰ - نماز شب بیست و نهم :
دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.(۵۶۷)
۳۱ - نماز شب سى ام :
دوازده رکعت مى باشد و در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره توحید قرائت و بعد از سلام ، صد مرتبه صلوات فرستاده مى شود.(۵۶۸)
۳۲ - نماز شب آخر رمضان :
ده رکعت مى باشد؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و سوره توحید ده مرتبه خوانده و در رکوع و سجود ده مرتبه گفته مى شود: سبحان اللّه و الحمدلله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر. بعد از هر دو رکعت ، تشهد قرائت و سلام داده مى شود. بعد از فارغ شدن از تمام ده رکعت و سلام دادن ، هزار مرتبه استغفار کرده سر به سجده گذارده و گفته مى شود: یا حى یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا رحمن الدنیا و الاخره و رحیمهما یا اءرحم الراحمین یا اله الاولین و الاخرین اغفر لنا ذنوبنا و تقبل منا صلوتنا و صیامنا و قیامنا.(۵۶۹)
نمازهاى ماه شوال
شب اول این ماه (شب عید فطر) از شب هاى پر برکت و پر فضیلت است و کمتر از شب قدر نیست .(۵۷۰) اعمالى نیز دارد که ان شاءاللّه در ادامه خواهد رسید.
اما نمازهاى این ماه :
۱ - نماز شب اول :
دو رکعت است ؛ در رکعت اول بعد از حمد، هزار مرتبه توحید و در رکعت دوم ، یک مرتبه توحید خوانده و بعد از سلام نماز سر به سجده گذاشته و صد مرتبه گفته مى شود: ((اءتوب الى اللّه )) (به سوى خدا باز مى گردم ) و سپس مى خواند: یا ذاالمن و الجود یا ذاالمن و الطول یا مصطفى محمد صلى الله علیه وآله صل على محمد و اله و افعل بى کذاو کذا و به جاى آن حاجات خود را مى طلبند(۵۷۱)
۲ - نماز روز اول شوال (روز عید فطر):
این نماز در زمان حضور امام (علیه السلام ) واجب است . (اعمال این روز در ادامه خواهد آمد) نماز عید فطر دو رکعت مى باشد که نمازگزار در رکعت اول ، بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگرى بگوید و به رکوع برود و دو سجده به جا آورده و برخیزد. سپس در رکعت دوم ، چهار تکبیر بگوید. بعد از هر تکبیر، قنوت خوانده و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع برود. بعد از رکوع بعد از رکوع دو بار سجده کرده و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد(۵۷۲)
براى قنوت نماز عید فطر، بهتر است دعاى وارده را نیز بخواند: اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود و الجبروت ...(۵۷۳)
مستحب است که در نماز عید فطر، قرائت را بلند بخوانند.(۵۷۴)
همچنین بهتر است که در رکعت اول ، سوره اعلى و در رکعت دوم سوره شمش خوانده شود.(۵۷۵)
نمازهاى ماه ذى القعده
ذى القعده از ماههاى حرام است و این ماه به اجابت دعا معروف است .(۵۷۶)
نمازهاى این ماه عبارتند از:
۱ - نماز روز یکشنبه ماه ذى القعده
از انس بن مالک روایت شده که رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) روز یکشنبه در ماه ذى القعده فرمود: مردم ! کدام یک از شما مى خواهید توبه کند؟ گفتیم : یا رسول اللّه ما، همه مى خواهیم توبه کنیم . پس فرمود: غسل کنید و وضو گرفته چهار رکعت نماز بخوانید؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و سوره توحید را سه مرتبه و سوره ناس و فلق هر کدام را یک مرتبه بخوانید. پس بعد از نماز، هفتاد مرتبه بگویید: ((استغفر اللّه ربى و اتوب الیه )) و ختم کنید به لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم پس ‍ بگویید: یا عزیز یا غفار اغفرلى ذنوبى و ذنوب جمیع المؤ منین و المؤ منات فانه لا یغفر الذنوب الا انت . سپس فرمود: نیست از امت من بنده اى که این عمل را به جا آورد، مگر این که ندا شود به او از آسمان : اى بنده خدا عمل را از سر بگیر که توبه تو قبول شد و گناهانت آمرزیده شد... و با ایمان بمیرد و دلش گرفته نشود و قبرش گشاده و نورانى گردد و والدینش ‍ از او راضى شوند و مغفرت شامل والدین او، و به ذریه او گردد و توسعه رزق پیدا کند و ملک الموت در وقت مردن با او مدارا کند و به آسانى جان او بیرون شود.(۵۷۷)
۲ - نماز روز بیست و پنجم ذى القعده :
دو رکعت است و در وقت چاشت خوانده مى شود؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره ((والشمس )) و ((ضحى )) خوانده و بعد از سلام نماز گفته مى شود: لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم پس دعا کرده و مى خوانند: یا مقیل العثرات اءقلنى عثرتى یا مجیب الدعوات اءجب دعوتى یا سامع الاءصوات اسمع صوتى و ارحمنى و تجاوز عن سیئاتى یا ذاالجلال و الاکرام یا اءرحم الراحمین .(۵۷۸)

نمازهاى ماه ذى الحجه
۱ - نماز ده شب اول :
دهه اول این ماه بسى فضیلت و شرافت دارد. دهه اول این ماه بسیار با ارزش است ، تا آنجا که رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرموده اند: روزهاى پاکتر از این دهه ، نزد خداوند نیست .(۵۷۹)
کیفیت نماز ده شب اول این است که در هر شب از دهه اول ، مابین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز به جا مى آورند. در هر رکعت پس از حمد، سوره توحید و سپس آیه :و واعدنا موسى ثلاثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اءربعین لیله و قال موسى لاخیه هارون اخلفنى فى قومى و اءصلح و لا تتبع سبیل المفسدین .
(ما به موسى ، سى شب مهلت دادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم و دیدار با خدایش چهل شب کامل گردید. موسى به هارون برادرش گفت : جانشین من در قبیله ام باش ، آرامش را برقرار ساز و پیروى از راه بدکاران مکن )(۵۸۰) را مى خوانند تا شریک ثواب حاجیان گردند، بدون اینکه از ثواب آنان چیزى کاسته شود.
۲ - نماز حضرت فاطمه (علیها السلام ) در روز اول ذى الحجه :
چهار رکعت مى باشد و به دو سلام ، مانند نماز امیرالمومنین (علیه السلام ) که در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و توحید پنجاه مرتبه خوانده و بعد از سلام ، تسبیح آن حضرت را ذکر مى کنند و مى گویند: سبحان ذى العز الشامخ المنیف سبحان ذى الجلال البانخ العظیم سبحان ذى الملک الفاخر القدیم سبحان من یرى اثر النمله فى الصفا سبحان من یرى وقع الطیر فى الهواء سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره .(۵۸۱)
۳ - نماز روز اول ذى الحجه :
دو رکعت است و نیم ساعت پیش از زوال ؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و هر یک از توحید و آیه الکرسى و قدر را ده مرتبه قرائت مى کنند.(۵۸۲)
۴ - نماز روز عرفه (روز نهم ):
چون وقت زوال شد، زیر آسمان برود و نماز ظهر و عصر را با رکوع و سجود نیکو به عمل آورد؛ چون فارغ شود دو رکعت نماز بخواند و رکعت اول بعد از حمد، سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره کافرون بخواند. سپس به گناهان خویش اقرار و اعتراف کند و آنگاه بگوید: ((سبحان الذى فى السماء...)).(۵۸۳)
۵ - نماز روز دهم (عید قربان ):
مثل نماز عید فطر است . همچنین مستحب است که در نماز عید قربان ، قرائت را بلند خوانده (۵۸۴) و بر زمین سجده کنند.(۵۸۵)
۶ - نماز شب هجدهم (شب عید غدیر):
سید در اقبال دوازده رکعت نماز به یک سلام ، به کیفیتى مخصوص براى این شب با دعایى نقل کرده است .(۵۸۶)
۷ - نماز روز هجدهم (عید غدیر):
دو رکعت است و بعد از نماز به سجده برود و صد مرتبه ((شکرا لله )) بگوید؛ سپس سر برداشته و این دعا را بخواند: ((اللهم انى اسئلک ...)).(۵۸۷)
۸ - نماز روز هجدهم :
دو رکعت است و نیم ساعت پیش از زوال (ظهر)؛ در هر رکعت ، یک مرتبه حمد و ده مرتبه توحید، آیه الکرسى و قدر خوانده مى شود.
ثواب این نماز صد هزار حج و صد هزار عمره و برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت است .(۵۸۸)
۹ - نماز روز بیست و پنجم (روز مباهله ):
دو رکعت و مانند نماز صبح مى باشد. بعد از آن باید هفتاد بار استغفار نمود.
۱۰ - نماز روز آخر ماه :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه توحید و آیه الکرسى خوانده و بعد از سلام نماز گفته مى شود: اللهم ما عملت هذه السنه من عمل نهیتنى عنه و لم ترضه و نسیته و لم تنسه و دعوتنى الى التوبه بعد اجترائى علیک اللهم فانى استغفرک منه فاغفرلى و عملت من عمل یقربنى الیک فاقبله منى و لا تقطع رجائى منک یا کریم .(۵۸۹)
نمازهاى ماه محرم
محرم ماه غصه و اندوه اهل بیت و ماه اقامه تعزیه و مجالس سوگ ، به خاطر بزرگداشت یاد اباعبداللّه الحسین (علیه السلام ) و یارانش است . ماه آشنا شدن به روح مذهب و مرام حسین (علیه السلام ) و پى بردن به دعوتهاى آموزنده قرآن و مکتب تشیع و تربیت روح ملت با روش و طریقت سرور آزادگان است . از امام رضا (علیه السلام ) روایت است که چون ماه محرم داخل مى شد، کسى پدرم را خندان نمى دید.(۵۹۰)
۱ - نماز شب اول :
از رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت شده است : کسى که در شب اول ماه محرم ، دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از حمد، یازده مرتبه سوره توحید را خوانده و آن روز را روزه بدارد، موجب امنیت است و گویا تمام سال بر کار نیک مداومت داشته است .(۵۹۱)
۲ - نماز روز اول :
از امام رضا (علیه السلام ) منقول است که حضرت رسول (صلى الله علیه و آله و سلم ) روز اول ماه محرم ، دو رکعت نماز مى کرد و چون فارغ مى شد دستها را بلند مى کرد و این دعا را سه بار مى خواند: اللهم انت الا له القدیم و هذه سنه جدیده فاسئلک فیها العصمه من الشیطان و القوه على هذه النفس الاماره بالسوء.
(بارالها تو خدایى ! قدیم و جاودانى و این سال ، سال نو است . از تو مى خواهم که از شیطان مصون بمانم و بر نفس اماره چیره گردم ).(۵۹۲)
۳ - نماز شب دهم :
این شب ، نمازهاى بسیار با فضیلتى دارد از آن جمله : چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه بار سوره اخلاص خوانده شود و پس از پایان نماز، هفتاد مرتبه بگوید: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم .(۵۹۳)
۴ - نماز دیگر شب دهم :
چهار رکعت است و در آخر شب خوانده مى شود. در هر رکعت بعد از حمد، آیه الکرسى ، توحید، فلق و ناس را ده مرتبه و بعد از سلام نیز صد مرتبه توحید را بخواند.(۵۹۴)
۵ - نماز دیگر شب دهم :
صد رکعت نماز است ؛ در هر رکعت ، یک مرتبه حمد و سه مرتبه توحید خوانده و بعد از نماز نیز ذکر خدا بسیار بگوید و صلوات بسیار بفرستد.(۵۹۵)
نمازهاى ماه صفر
نماز روز سوم صفر:
دو رکعت مى باشد که در رکعت اول بعد از حمد، سوره فتح خوانده و در رکعت دوم بعد از حمد، توحید و بعد از سلام صد مرتبه صلوات بفرستد و صد مرتبه بگوید: ((اللهم العن آل ابى سفیان )) و صد مرتبه استغفار کرده و سپس حاجت خود را بخواهد.(۵۹۶)
نمازهاى ماه ربیع الاول
۱ - نماز روز دوازدهم :
دو رکعت است ؛ در رکعت اول بعد از حمد، سه مرتبه سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد، سه مرتبه سوره توحید بخواند.(۵۹۷)
۲ - نماز روز هفدهم :
دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره قدر و در مرتبه سوره توحید بخواند و بعد از سلام در مصلاى خود (محلى که نماز خوانده ) بنشیند و این دعا را بخواند: ((اللهم انت حى لا تموت ...)).(۵۹۸)
نمازهاى ماه جمادى الآخر
نماز در هر وقت از ماه :
سید بن طاووس نقل کرده است که در این ماه در هر وقت که خواهد چهار رکعت نماز بخواند، یعنى به دو سلام . در رکعت اول بعد از حمد، یک مرتبه آیه الکرسى و بیست و پنج مرتبه سوره قدر بخواند و در رکعت دوم بعد از حمد، یک مرتبه سوره تکاثر و بیست و پنج مرتبه سوره توحید و در رکعت سوم بعد از حمد، یک مرتبه سوره کافرون و بیست و پنج مرتبه سوره فلق بخواند و در رکعت چهارم بعد از حمد، یک مرتبه سوره نصر و بیست و پنج مرتبه ناس قرائت کند و بعد از سلام ، هفتاد مرتبه بگوید: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر. هفتاد مرتبه نیز صلوات بفرستد. پس ‍ سه مرتبه بگوید: یا حى یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا اللّه یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین .
سپس هر حاجت که دارد از حق تعالى طلب نماید. هر کس چنین کند خدا خودش را و مالش را و زنان و فرزندان او را و دین و دنیاى او را تا سه سال دیگر حفظ کند و اگر در این سال بمیرد بر شهادت بمیرد یعنى ثواب شهیدان را داشته باشد.(۵۹۹)

Zugriffe: 5843