۱ - هشت رکعت نماز در روز جمعه به جا آورد؛ یعنى بعد از هر دو رکعت ، سلام بگوید. چهار رکعت آن را هدیه به حضرت رسول (صلى الله علیه و آله و سلم ) و چهار رکعت دیگر را به حضرت فاطمه (علیها السلام ) هدیه نماید.
۲ - در روز دوشنبه چهار رکعت نماز بخواند و به حضرت امیرالمومنین (علیه السلام ) هدیه نماید.
۳ - هر روز از هفته را چهار رکعت بخواند و به امامى هدیه کند، به ترتیب آن ها تا آنکه در روز پنج شنبه چهار رکعت به امام جعفر صادق (علیه السلام ) هدیه گرداند.
۴ - در روز شنبه چهار رکعت به حضرت امام موسى (علیه السلام ) هدیه کند.
۵ - هر روز چهار رکعت نماز بخواند و به امامى هدیه نماید؛ به ترتیب ، تا روز پنج شنبه چهار رکعت را هدیه امام عصر (علیه السلام ) کند و مابین هر دو رکعت از این نمازها، این دعا را بخواند: اللهم انت السلام منک السلام ... که در مفاتیح الجنان آمده است .(۴۶۸)

Zugriffe: 3182