دو رکعت است و مثل نماز صبح مى باشد. این نماز داراى دو قنوت است . قنوت اول قبل از رکوع رکعت اول و قنوت دوم پس از رکوع رکعت دوم است . نماز جمعه داراى دو خطبه است که مانند اصل نماز، واجب بوده و باید توسط امام جمعه ایراد شود. بدون این دو خطبه ، نماز جمعه محقق نمى شود و واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند.(۳۷۶)
آداب و مستحبات نماز جمعه عبارتند از:
۱ - مستحب است که در هنگام خطبه نماز جمعه ، مردم ساکت باشند و از حرف زدن بپرهیزند، که صحبت کردن در وقت خطبه ها مکروه است .(۳۷۷)
۲ - مستحب است که امام حمد و سوره را با صداى بلند بخواند.(۳۷۸)
۳ - در رکعت اول بعد از حمد ((سوره جمعه )) و در رکعت دوم ، مستحب است که سوره ((منافقون )) خوانده شود.(۳۷۹)
۴ - مستحب است که دو خطبه نماز جمعه ، در وقت ظهر خوانده شود.(۳۸۰)
۵ - در خطبه اول مستحب است که حمد الهى ، به لفظ جلاله (اللّه ) باشد.(۳۸۱)
۶ - مستحب است که در خطبه دوم ، امام جمعه پس از درود بر پیغمبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) به ائمه معصومین نیز درود بفرستد و براى مومنین استغفار کند.(۳۸۲)
۷ - مستحب است که خطبه هاى منسوب به امیرالمومنین (علیه السلام ) یا آنچه از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده انتخاب شود.(۳۸۳)
۸ - شایسته است امام خطیب ، بلیغ باشد و به تناسب اوضاع و احوال سخن بگوید و عبارات فصیح و روان به کار برد. مصالح اسلام و مسلمین را تشخیص بدهد. چنان شجاع باشد که در راه خدا از ملامت و نکوهش ‍ احدى بیم به خود راه ندهد، از پرگویى و شوخى و بیهوده گویى بپرهیزد.(۳۸۴)
۹ - مستحب است که امام خطیب در زمستان و تابستان ، عمامه داشته باشد.(۳۸۵)
۱۰ - مستحب است که امام خطیب در زمستان و تابستان ، ردایى از برد یمنى یا (عدنى ) بپوشد و خود را بیاراید.(۳۸۶)
۱۱ - مستحب است که امام خطیب ، تمیزترین لباس هاى خود را بپوشد و خود را خوش بو کند، به طورى که با وقار و سکینه باشد.(۳۸۷)
۱۲ - مستحب است که امام قبل از خطابه ، هنگامى که مؤ ذن اذان مى گوید او بر منبر نشسته باشد، تا اذان به پایان برسد.(۳۸۸)
۱۳ - مستحب است که امام جمعه هنگام صعود به منبر خطابه ، روبروى مردم بایستد و سلام کند، مردم نیز با چهره هاى خود از او استقبال کنند.(۳۸۹)
۱۴ - مستحب است که امام خطیب ، به چیزى از قبیل کمان و شمشیر (اسلحه ) و عصا تکیه کند.(۳۹۰)
۱۵ - مستحب است که مردم نیز خود را روبروى امام خطیب قرار دهند.(۳۹۱)
۱۶ - مستحب است که امام خطیب در هنگام موعظه و سفارش به تقوا، صداى خود را چنان بلند نماید که همه حاضرین مواعظ او را بشنوند. در مجامع بزرگ نیز توسط بلندگوها به خطبه بپردازد تا تشویق و تحذیر و مسائل مهمه را به گوش همگان برساند.(۳۹۲)
۱۷ - مستحب است که امام در حال خطبه ، سخنى غیر مربوط به خطبه ها نگوید.(۳۹۳)
۱۸ - مستحب است که امام و مستمعین در حال خطبه ، واجد طهارت کامل (که براى نماز معتبر است ) باشند.(۳۹۴)
۱۹ - مستحب است که ماءمومین در حال خطبه ، روبروى امام بوده و بیش از مقدارى که در نماز مى توانند خود را از قبله منحرف کنند، رو بر نگردانند.(۳۹۵)
۲۰ - احتیاط مستحب آن است که قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شوند مطمئن شوند که در کمتر از حد مقرر، نماز جمعه دیگرى قبل از آنها و یا مقارن آنها برگزار نشده و نمى شود.(۳۹۶) (حد مقرر یک فرسخ است ؛ نباید در فاصله اى کمتر از یک فرسخى آن نماز جمعه دیگرى منعقد شود).(۳۹۷)
۲۱ - مستحب است که امام جمعه از شبهات اجتناب کند.
۲۲ - مستحب است که امام جمعه ، مواظب بر نمازهاى خود در وقتشان باشد.
۲۳ - مستحب است که امام جمعه محرمات حتى مکروهات را ترک نماید.
۲۴ - مستحب است که امام جمعه بر انجام اوامر الهى حتى مستحبات حریص باشد.
۲۵ - مکروه است که خطیب در حال خطبه سخن دیگر غیر از خطبه بگوید.(۳۹۸)
۲۶ - حرف زدن ماءمومین در هنگام ایراد خطبه ها مکروه است .(۳۹۹

Zugriffe: 4805