دعاى بندگان مخلص خدا

قرآن كريم گفت وگوى خداوند بزرگ با اهل جهنم و پاسخ آنان را بازگو مى فرمايد. خداوند به جهنّميان خطاب مى كند و مى گويد: گروهى از بندگان من دعا مى كردند و مرا مى خواندند، اما شما آنها را مسخره مى كرديد و به آنان پوزخند مى زديد؛ دعاى آنان اين بود:
رَبَّنا ءامَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّاحِمينَ؛
پروردگارا، ما ايمان آورديم پس بيامرز ما را، و ما را مورد رحمت خود قرارده، تو بهترين رحم كنندگانى.

Zugriffe: 5021