دعاى اصحاب اعراف

اعراف جايگاهى است رفيع بين بهشت و جهنم، و بر آن مردانى نشسته اند و همه را از پيشانى شان مى شناسند كه كدام بهشتى و كدام جهنّمى است. آنان بر نيكوكارانى كه در انتظار ورود به بهشت هستند سلام مى كنند. و آن گاه كه به سوى اهل جهنّم رو مى كنند و وضعيت آنان را مشاهده مى كنند مى گويند:
رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ القَوْمِ الظّالِمينَ؛
بارالها، ما را با ستمگران قرار مده.

Zugriffe: 3807