دعا به هنگام سوارشدن بر مركب و در برابر هر نعمتى

يكى از شيوه هاى قرآن براى آشناكردن مردم باخدا، بر شمردن نعمت هاى الهى است. قرآن مى كوشد وجدان هاى خفته را بيدار كند و مردم گريزپاى را با خدايشان انس و آشتى دهد.
در سوره زُخرف مى فرمايد:
سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ.
منزّه است خدايى كه اين مركب را براى ما مسخَّر ساخت، و گرنه ما توان آن را نداشتيم، وما به سوى پروردگارمان باز مى گرديم.
امام على(ع) فرمايد: وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ.

Zugriffe: 4993