(( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا )) (۸۶)
یعنى : (امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و دین اسلام را براى شما راضى شدم ).
آنگاه که رسول خدا(ص) - على بن ابیطالب (ع) - را در (غدیر خم ) به امامت ، منصوب کرد، هنوز از غدیر، خارج نشده بود که جبرئیل این آیه شریفه را آورد؛ یعنى با امامت على بن ابیطالب ، دین تکمیل شد و نعمت خدا تمام گردید. و خداوند از دینى که با امامت على بن ابیطالب است راضى و خشنود شد، به طورى که رسول خدا - صلى الله علیه و آله - از نزول این آیه شریفه متعجب شد و فرمود:
(( الله اکبر على اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا الرب برسالتى و ولایه على بن ابى طالب من بعدى )) .
مرحوم علامه امینى در الغدیرآن را از شانزده کتاب اهل سنت ، نقل کرده است .

Zugriffe: 2326