۱. مردى به امام باقر (ع) شکوه کرد که صفرایش به غلیان درآمده و نزدیک است که او را دیوانه کند. امام فرمود: با آلو آن را از بین ببر.(۴۴۰)
۲. امام صادق (ع): خوردن آلو در حالت ناشتا، صفرا را از بین مى برد، اگر چه بادهاى درون را تحریک مى کند.(۴۴۱)
۳. ارزق بن سلیمان مى گوید که از امام صادق (ع) در مورد آلو پرسیدم . فرمود: براى صفرا مفید است و مفاصلى را نرم مى کند؛ اما زیاد نخور که در مفصل هایت بادهایى را بر جا مى گذارد.(۴۴۲)
۴. زیاد قصدى مى گوید: نزد امام کاظم (ع) ظرف آبى بود و در آن ، چند آلوى سیاه قرار داشت که ابتداى فصل چیدنش ‍ بود.
حضرت فرمود: حرارت بدنم بالا رفته و آلوى تازه به حرارت را پائین مى آورد و صفرا را فرو مى نشاند. آلوى خشک نیز خون را آرام مى کند و دردهاى بى درمان را از تن بیرون مى راند.(۴۴۳)
۵. از آلوى مانده غافل نشوید؛ چرا که زیانش رفته و سودش مانده است و آن را به صورت پوست کنده بخورید که براى صفرا، حرارت بالا و افروختگى ناشى از حرارت ، سودمند است .(۴۴۴)

Zugriffe: 2873