۱. پیامبر (ص): خداوندا! به نان ما برکت بده و بین ما و آن جدایى مینداز. اگر نان نبود، نه مى توانستیم روزه بگیریم ، نه مى توانستیم نماز بخوانیم و نه مى توانستیم دیگر واجبات پروردگارمان را به انجام رسانیم .(۴۱۷)
۲. پیامبر (ص): بهترین غذاى شما، نان است .(۴۱۸)
۳. امام صادق (ع): تن آدمى بر نان استوار است .(۴۱۹)
۴. پیامبر (ص) تا زمانى که به دیدار پروردگار شتافت نانى جز نان جو نخورد.(۴۲۰)
۵. امام صادق (ع): اگر خداوند چیزى را بهتر از نان جو مى دانست ، آن را غذاى پیامبران قرار نمى داد.(۴۲۱)
۶. برترى نان جو بر نان گندم ، همانند برترى ما بر دیگر مردم است . همه ى پیامبران براى کسى که نان جو بخورد، دعا کرده اند و براى او خواستار برکت شده اند. نان جو در هر شکمى که جاى گیرد همه ى دردها از آن بیرون مى رود. نان جو، غذاى پیامبران و خوبان است . خداوند، غذاى پیامبران را چیزى جز نان جو، قرار نداده است .(۴۲۲)
۷. امام صادق (ع): به کسى که شکم درد دارد، نان برنج بدهید که سودمندترین چیز است ؛ معده را پاک مى کند و درد را برطرف مى کند.(۴۲۳)
۸. تنها چیزى که از صبح تا شب در درون انسان باقى مى ماند، نان برنج است .(۴۲۴)
۹. براى کسى که سل دارد، هیچ چیزى سودمندتر از نان برنج نیست .(۴۲۵)
۱۰. امام صادق (ع): نان ارزن ، هیچ ثقل و سنگینى ندارد و اگر با شیر خورده شود، براى معده ، نرمتر و سودمندتر است .(۴۲۶

Zugriffe: 2867