۱. امام باقر (ع): قاووت چه پر برکت است . اگر در حال سیرى خورده شود، موجب گوارش و هضم غذا مى گردد و اگر در حال گرسنگى خورده شود، موجب سیرى مى گردد و در سفر و حضر، توشه ى خوبى است .(۳۰۷)
۲. امام صادق (ع): قاووت ، باعث رویش گوشت مى گردد و استخوان را محکم مى کند.(۳۰۸)
۳. امام صادق (ع): به فرزندانتان در خردسالى ، قاووت بدهید که باعث رویش گوشت مى شود و استخوان را محکم مى گرداند.(۳۰۹)
۴. زنى به همراه پسرش نزد امام صادق (ع) رفتند. امام صادق پرسید: ((چرا فرزندت نحیف و لاغر است ؟)). زن گفت : ((او بیمار است )). امام فرمود: ((به او قاووت بده که گوشت مى رویاند و استخوان را محکم مى سازد)).(۳۱۰)
۵. امام صادق (ع): هر کس چهل روز قاووت بخورد، بازوانش پر توان مى گردد.(۳۱۱)
۶. امام صادق (ع): خوردن قاووت با روغن ، پوست را لطیف مى کند و بر توان جنسى مى افزاید.(۳۱۲)
۷. امام صادق (ع): قاووت را سه بار بشویید و شکم فرد تبدار را با آن پر کنید.(۳۱۳)
۸. امام صادق (ع): قاووت ، موجب از بین رفتن اخلاط از بدن و بلغم از معده مى گردد و هفتاد بلا را دور مى کند.(۳۱۴)
۹. امام کاظم (ع): قاووت خشک و آبگوشت گاو، پیسى را از بین مى برند.(۳۱۵)
۱۰. ابوهاشم جعفرى مى گوید: در محضر امام رضا(ع) بودم که به شدت تشنه شدم ، اما هیبت امام مانع از این شد که خواستار آب شوم . خود امام آب خواست و مقدارى خورد و به من فرمود: ((بخور که آبى سرد و گوارا است )). من آن را خوردم ، اما پس از اندک زمانى ، دوباره به شدت تشنه شدم . امام دستور داد که آب و قاووت و شکر بیاورند. و به من فرمود: ((قاووت را مرطوب کن و روى آن شکر بپاش )). بعد از این که دستور حضرت را انجام دادم ، فرمود: ((بخور که عطش را برطرف مى کند)).(۳۱۶)
۱۱. سیف تمار مى گوید: یکى از دوستان ما در مکه ، دچار سینه پهلو شد. خدمت امام صادق (ع) رفتم و به ایشان اطلاع دادم . فرمود: ((به او قاووت جو بدهید)). ما فقط دو روز به او قاووت جو دادیم و او خوب شد.(۳۱۷)
۱۲. امام صادق (ع): قاووت عدس ، تشنگى را از بین مى برد؛ معده را تقویت مى کند؛ درمان هفتاد درد است ؛ صفرا را خاموش مى کند و درون را سرد مى سازد.(۳۱۸)
۱۳. امام صادق (ع) در مسافرت از قاووت جدا نمى شد و اگر یکى از خادمانش دچار غلیان خون مى شد، به او مى فرمود: قاووت عدس ‍ بخور که موجب فروکش کردن خون مى شود و حرارت بدن را پایین مى آورد.(۳۱۹)
۱۴. یکى از اصحاب امام صادق (ع) دچار اسهال شد. امام ، قاووت برنج تجویز کرد. او خورد و خلاص شد.(۳۲۰)
۱۵. امام صادق (ع): مدت دو سال بود که بیمار بودم . خداوند استفاده از برنج را به من الهام فرمود. گفتم آن را تهیه کردند و شستند و خشک کردند و بر روى آتش ، بریان کردند. مقدارى از آرد آن را به صورت قاووت مصرف کردم و مقدار دیگر را آش کرده و خوردم و بیماریم مرتفع شد.(۳۲۱)
۱۶. امام صادق (ع): براى دفع سموم بدن ، چیزى سودمندتر از قاووت سیب سراغ ندارم .(۳۲۲)
۱۷. ابن بکیر مى گوید: سالى در مدینه ، خون دماغ شدم . دوستانم به امام صادق (ع) اطلاع داده و خواستار دارویى شدند. امام فرمود: ((به او قاووت سیب بدهید)). قاووت سیب خوردم و خونریزى بینى ام قطع شد.(۳۲۳)
۱۸. احمد بن محمد مى گوید: هر گاه کسى در خانه ى ما، دچار مارگزیدگى یا عقرب گزیدگى مى شد، امام مى فرمود: ((به او قاووت سیب بدهید)).(۳۲۴)
۱۹. سه کف دست قاووت خشک در حالت ناشتا، بلغم و اخلاط را خشک مى کند و چیزى از آن ها بر جاى نمى گذارد.(۳۲۵)
۲۰. سویق خشک در حالت ناشتا، حرارت بدن را پائین مى آورد و خلط را آرام مى کند؛ اما اگر با روغن مخلوط گردد، دیگر چنین اثرى را ندارد.(۳۲۶)

Zugriffe: 4547