۱. پیامبر (ص): حتما شنبلیله بخورید، اگر چه به قیمت طلا فروخته شود.(۲۵۲)
۲. پیامبر (ص): با شنبلیله درمان کنید. اگر امت من مى دانستند که چه سودى برایشان دارد، با آن مداوا مى کردند، اگر چه به قیمت طلا بود.(۲۵۳)
۳. امام کاظم (ع): براى درمان باد شابکه (۲۵۴) و حامّ(۲۵۵) و سردى موجود در مفاصل (۲۵۶)، یک مشت شنبلیله و یک مشت انجیر خشک در آب ، خیس کن و در دیگ بجوشان . سپس آن را صاف کن و بگذار سرد شود و یک روز در میان بخور.(۲۵۷)

Zugriffe: 3162