دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و سوره اذا‌ زلزلت‌الارض سه ‌مرتبه.

Zugriffe: 2622