حضرت صادق(ع) فرمود:

مِن قرءَ القرآنَ و هوَ شابٌ مُؤمنٌ اختَلَط القرآنُ بِلحَمهِ و دَمِه.

كسي كه قرآن بخواند در حالي كه جوان و مومن باشد، قرآن با گوشت و خون او آميخته مي شود.

و نيز رسول اكرم (ص) فرمود:

مثَل الّذي يَتعلّم في صِغَره كالنقشِ في الحَجر و مثَل الّذي يَتعلَّم في كِببَره كالّذي يكُتبُ علي الماءِ.

آموختن در كودكي همچون نقشي است كه بر سينه سنگ حك شده باشد و كسي كه در بزرگسالي به تعلم بپردازد مثل كسي است كه روي آب بنويسد.

يكي از وظايفي كه بر عهده پدران و مادران مي باشد تعليم دادن قرآن كريم به فرزندان است و همانطور كه به ساير دروس آنان توجه مي شود بايد نسبت به تعليم قرآن فرزندان در سنين نوجواني و جواني نيز اهتمام كردو مي توان شاهد بود نوجواناني كه با قرآن سرو كار دارند كمتر از آنان كه با قرآن انسي ندارند به انحراف و فساد كشيده مي شوند چرا كه زمينه در آنها آماده تر است و با چند دوست ناباب از مسير حق منحرف مي شوند.

در نوجواني ذهن خالي از هر نوع اشتغالات غير ضروري و بيهوده است از اين رو ذهن در اين دوران حالتي همچون آهن ربا دارد و معلومات مختلف را به سرعت جذب مي كند. اگر حفظ قران كريم در سنين 10 تا 15 سالگي صورت گيرد با سهولت بيشتري يه نتيجه مي رسد. در بعضي كشورهاي اسلامي مدارسي تحت عنوان مدارس حفظ قرآن وجود دارد كه نوجوانان و جوانان در اين سن در آنها به حفظ قران مي پردازند.

اگر چه نوجواني و جواني بهترين دوران علم اندوزي محسوب مي شود اما نبايد از اين نكته غفلت كرد كه علاقه شديد و تلاش و كوشش، زمان نمي شناسد و در هر موقعيتي كه باشد انسان را به هدف مي رساند. اگر انسان طالب نتيجه است بايد تلاش كند و اگر تلاش در جهت درست واقع شود خداوند نيز او را كمك مي كند. متأسفانه در اجتماع ما گروهي همين كه پا به سن مي گذارند مي گويند ديگر از ما گذشته است و توان انجام كاري را نداريم. در حالي كه خداوند در وجود انسانها اراده هاي متفاوتي را آفريده است و انسان اگر بخواهد كاري را انجام دهد و از او كمك بگيرد حتماً مي تواند آن را هر چند مشكل باشد انجام دهد به علاوه كه قرآن داراي جاذبه اي است و افرادي كه با آن سرو كار پيدا مي كنند و با آن مأنوس مي شوند ديگر نمي توانند آن را رها كنند.

خلاصه كلام آن كه اگر چه بهترين دوران حفظ قرآن سن 10 تا 15 سالگي است اما با كمك از خداوند منّان و اراده اي قوي و سعي و تلاش و برنامه ريزي و نظم، در هر موقعيتي مي توان قرآن را حفظ نمود و از آن لذت برد. و عشق است كه همه مشكلات را آسان مي كند زيرا عشق اكسير معجزه آسايي است كه هر زماني بر صفحه دل روشن ضمير پديد آيد او را با نيروي فوق العاده به پيش مي برد و در حداقل زمان بهترين نتيجه را براي او به ارمغان مي آورد. ولي موفقيتها و كمالات هيچگاه آسان به دست نمي آيد و نيازمند مداومت و پشتكار فراوان است و چه زيبا فرموده است كه:

به هوس راست نيايد به تمنا نشود       كه در اين راه بسي خون جگر بايد خورد

Zugriffe: 3445