ر مصابح شیخ کفعمی آمده است: هر کس در شبهای جمعه سوره (انا انزلناه) را قرائت کند هر گز منافق نشود ان شاالله تعالی.

Zugriffe: 3813