حضرت علی (ع) : هر کس سوره (ملک) را بخواند روز قیامت بر بالهای ملائکه آید و رویش در حسن مثل روی یوسف باشد و رسول اکرم (ص) فرمود: دوست دارم که این سوره در دل هر مومنی و هر که آن را تلاوت کند گویا للیه القدر را زنده نگهداشته است.

Zugriffe: 4518