رسول خدا (ص) فرمود: هر که این آیات را بعد از نماز مغرب سه مرتبه بخواند آنچه ثواب در روز گذشته از او فوت شده دریابد و نمازش قبول شود. اگر بعد از هر نماز بخواند به عدد ستارگان آسمان و قطرات باران و برگ درختان و ذرات خاک زمین برای او حسنات نوشته شود و چون بمیرد به هر حسنه‌ای ده حسنه در قبر به او داده شود.
آیات  این است:
فَسُبْحانَ اللهِ حینَ تُمْسُونَ وَ حینَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْسَّمواتِ وْ الأرْضِ وَ عَشِیّاً وَ حینَ تُظْهِرُونَ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیّت مِنَ الْحَیِ وَ یُحیِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ کَذلِکَ تُخْرِجُونَ رَبَّکَ رَبَّ الْع‍ِزَّهِ عَمّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلینَ وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمین

Zugriffe: 5282