در کتاب سرّ المکتوم می‌خوانیم: بعد از سه روز روزه گرفتن آیه زیر را نوشته در میان شیشه قرار داده در زمینی دفن کند زبان دشمنش بسته می‌شود و اگر بخواهد باز کند باید آیه را بیرون آورد.

یا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَ الإنْسِ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُا مِنْ اَقْطارِ السَّمواتِ وَ الأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ اِلاّ بِسُلْطانٍ

Zugriffe: 7607