جهت محتاج نشدن به هیچ چیز بعد از هر نماز هفت بار این آیه را بخواند.

فَسَیَکْفیکَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ

Zugriffe: 6235